Viime vuoden puukauppamäärä jäi edellisestä, hinnat nousivat

Joulukuussa puukauppaa käytiin tavanomaista tahtia, Luonnonvarakeskus kertoo.

Viime vuoden puukauppa jäi 11 prosenttia vuoden takaisesta ja oli kaksi prosenttia pienempi kuin edellisen viiden vuoden aikana keskimäärin, kertoo Luonnonvarakeskus.

Viiteen edelliseen vuoteen verrattuna tukkipuun kauppa kasvoi prosentin, ja kuitupuun kauppa väheni viisi prosenttia.

Joulukuussa puukauppamäärä oli melko tavanomainen. Pystykaupoissa havutukkien keskihinnat nousivat marraskuusta prosentin. Kuitupuulla männyn hinta nousi peräti seitsemän prosenttia ja muiden puulajien neljä prosenttia.

Hankintakaupoissa kuitupuun hinnat jatkoivat nousua ja päätyivät kolmesta neljään prosenttia marraskuuta korkeammalle. Joulukuun pystykaupoissa kuusitukista maksettiin keskimäärin 72,5 euroa kuutiometriltä. Se oli prosentin enemmän kuin marraskuussa.

Myös mäntytukin keskihinta nousi prosentin 68,1 euroon. Havutukkien hinnat olivat reaalisesti eli inflaatio huomioituna koko edellisen vuoden keskihintojen tasolla.

Kuusikuitupuun keskimääräinen pystykauppahinta oli 23,3 euroa, mäntykuitupuun 21,8 ja koivukuitupuun 22,1 euroa kuutiometriltä.

Mäntykuitupuun keskihinta nousi marraskuusta peräti seitsemän prosenttia ja muiden puulajien neljä prosenttia. Koko edellisen vuoden keskihintaan verrattuna koivukuitupuun hinta nousi eniten, 13 prosenttia. Männyllä nousua oli kahdeksan ja kuusella kolme prosenttia.

Hankintahakkuissa kuitupuun keskihinta oli kuusella 42,0 euroa, männyllä 40,2 euroa ja koivulla 41,9 euroa. Havukuitupuun hinnat nousivat marraskuusta kolme, ja koivun hinta neljä prosenttia.

Havukuitupuulla hinnat päätyivät 13 prosenttia ja koivulla peräti 16 prosenttia koko edellisen vuoden reaalisten keskihintojen yläpuolelle.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa

Kuvat