Valkohäntäpeuran ja metsäkauriin saalismäärät kääntyivät laskuun

Tätä ennen valkohäntäpeuran saalismäärä oli yli kolminkertaistunut noin kymmenen vuoden aikana.

Valkohäntäpeuran ja metsäkauriin metsästys päättyi helmikuun puolivälissä. Koko maassa saaliiksi saatiin 67 152 valkohäntäpeuraa ja 18 583 metsäkaurista. Sekä valkohäntäpeuran että metsäkauriin saalismäärä pieneni noin yhdeksän prosenttia aikaisemmasta.

Tätä ennen valkohäntäpeuran vuotuinen saalismäärä oli yli kolminkertaistunut noin kymmenen vuoden aikana.

Saalismäärä väheni etenkin Satakunnan, Pohjois- ja Etelä-Hämeen ja Varsinais-Suomen riistakeskusten raja-alueella. Tällä alueella myös peurakannan arvioidaan pienentyneen.

Lounaisessa Suomessa peuramäärää on viime vuosina pyritty järjestelmällisesti leikkaamaan muun muassa kolarimäärien vähentämiseksi.

Kaadetuista valkohäntäpeuroista puolet oli vasoja. Aikuisista saalispeuroista puolet oli uroksia ja puolet naaraita.

Myönnetyistä pyyntiluvista käytettiin koko maan tasolla noin 68 prosenttia. Yhdellä pyyntiluvalla saa ampua yhden aikuisen eläimen tai kaksi vasaa.

Luonnonvarakeskus julkaisee maaliskuussa arvion valkohäntäpeurakannan koosta. Vuosi sitten, kevättalvella 2022 kannan kooksi arvioitiin noin 109 000 valkohäntäpeuraa.

Kuusipeuran metsästys päättyi tammi-helmikuun vaihteessa ja saaliiksi saatiin 313 kuusipeuraa. Kaikkiaan kasvua oli noin 28 prosenttia edellisestä kaudesta.

Kuusipeuraa esiintyy lähinnä Etelä-Suomessa ja saaristoalueilla paikallisina kantoina.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto

Kuvat