Väitöstutkimus: Korjuun suunnittelu vähentää polttoaineen kulutusta ja päästöjä

Hanna Haavikon mukaan polttoaineenkulutuksen ja kasvihuonekaasupäästöjen tarkastelu tulisi laajentaa koko puunkorjuuketjuun.

Puunkorjuukoneiden polttoaineenkulutus korjattua kiintokuutiometriä kohden on pienin päätehakkuissa ja suurin ensiharvennushakkuissa. Keskimääräinen kiintokuutiometripohjainen polttoaineenkulutus ja kasvihuonekaasupäästöt ovat ensiharvennuksella yli kaksinkertaiset päätehakkuuseen verrattuna, ilmenee tuoreesta väitöstutkimuksesta.

Hanna Haavikko selvitti puunhankinnan energiatehokkuuden parantamista Suomessa. Väitöstyön mukaan puunkorjuuresurssien paremmalla suuntaamisella olisi mahdollista vähentää polttoaineen kulutusta ja kasvihuonekaasupäästöjä.

”Energiatehokkuuden parantamiseksi kuljettajille tulisi järjestää koulutusta. Puunkorjuukoneiden siirtojen määrää tulisi minimoida sekä toiminta- ja resurssisuunnittelua kehittää”, Haavikko toteaa.

Tuntikohtaiseen polttoaineenkulutukseen vaikuttavat eniten metsäkoneiden moottoritehot ja puunkorjuuolosuhteet. Kiintokuutiometrikohtaiseen polttoaineen kulutukseen puunkorjuussa taas vaikuttavat eniten puunkorjuuolosuhteet ja koneyksiköt.

Haavikon mukaan polttoaineenkulutuksen ja kasvihuonekaasupäästöjen tarkastelu tulisi laajentaa koko puunkorjuuketjuun, mukaan lukien kaukokuljetus ja puukauppa, sekä esimerkiksi kuljettajan vaikutusta tulisi selvittää tarkemmin.

MMM Hanna Haavikon metsätieteen alaan kuuluva väitöskirja Improving the Energy Efficiency of Wood Harvesting in Finland (Puunkorjuun energiatehokkuuden parantaminen Suomessa) tarkastetaan 17. maaliskuuta Itä-Suomen yliopistossa.

Kommentit (2)

  1. suorittava porras

    Suunnittelu alkaa siitä ,että liian pienikokoisia puita ei osteta ja huolehditaan leimikolla siitä ,että kuljettaja pystyy näkemään esteettä riittävän etäälle ,jotta ajourat tulevat oikeisiin paikkoihin ja ne on mahdollista suunnata taloudellisimmalla tavalla.

    Taitaa olla luvassa kylmää kyytiä niille ,jotka mielivät pieniä koneita ensiharvennuksilleen. On ilmastoteko hoitaa kaikki tilan hakkuukohteet samalla kertaa yhden korjuuketjun avulla. Siinä leikissä pienellä ei pärjää . Polttoainetta kuitenkin säästyy turhien siirtojen jäädessä pois. Teitäkään ei tarvitse availla talvisin moneen kertaan eri vaihtoehdoille.

  2. metsä-masa

    Hannalta tulossa mielenkiintoinen väitöskirja, sidosryhmille ja konekorjuusta vastaaville !

Tekniikka Tekniikka

Kuvat