Uusien VMI-mittausten mukaan puuston kasvu lisääntynyt hieman

Nousu selittyy Ylä-Lapin metsien kasvun lisääntymisellä, Luonnonvarakeskuksesta kerrotaan.

Valtakunnan metsien tuoreimpien mittausten (VMI 2019─2022) mukaan puuston määrä Suomessa on 2,55 miljardia kuutiometriä, Luonnonvarakeskus kertoo. Se on 70 miljoonaa enemmän kuin edellisessä inventoinnissa (2014─2018). Puustosta puolet on mäntyä, 30 prosenttia kuusta ja 20 prosenttia lehtipuuta.

Puuston vuotuinen kasvu vuosien 2019─2022 aineistosta laskettuna oli 103,7 miljoonaa kuutiometriä, kun vuotta aiemmin arvioitu kasvu oli 103,2 miljoonaa kuutiometriä. Kasvun lisäys selittyy Ylä-Lapin metsin kasvun lisäyksellä. Muualla Suomessa vuoden 2022 mittaustieto ei muuttanut puuston kasvuarviota edellisen vuoden arvioon verrattuna.

Kasvusta 43 prosenttia on mäntyä, 34 prosenttia kuusta ja 22 prosenttia lehtipuuta.

Kuolleen puun määrä metsämaan metsissä on 6,6 kuutiometriä hehtaarilla, mikä on vajaan kuutiometrin enemmän kuin edellisen inventoinnin mukaan.

Etelä-Suomessa kuolleen puun määrä on 5,5 kuutiometriä hehtaarilla, eli vuosituhannen alkuun verrattuna kuolleen puun määrä on lähes kaksinkertaistunut. Pohjois-Suomessa kuolleen puun määrä on 7,9 kuutiometriä metsämaan hehtaarilla, mikä on 0,4 kuutiometriä enemmän kuin edellisessä inventoinnissa.

Kansallisessa metsästrategiassa tavoitteena on, että kuolleen puun määrän tulisi nousta kohti 10 kuutiometriä hehtaarilla.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat