Uudessa tutkimushankkeessa haetaan juurikäävän torjuntaan apua katkontatiedoista

Metsäkoneen keräämä lahotieto auttaa ennustamaan juurikääpäriskiä lähimetsissä.

Juurikäävän tyvestä lahottama puu katkotaan hakkuissa eri tavalla kuin terveet puut. Metsäkoneenkuljettajien ammattitaitoon kuuluu tunnistaa tyvestä laho tukkipuu ja katkoa puu niin, että laho osa jää pois.

Katkontaa ja hakkuukonetietoa analysoimalla voidaankin saada tarkempaa tietoa juurikääpäisten runkojen osuudesta leimikolla. Tätä tutkitaan parhaillaan Suomen metsäkeskuksen, Luonnonvarakeskuksen ja Metsätehon TyviTuho-yhteishankkeessa.

”Lahotieto auttaa ennustamaan juurikääpäriskiä lähimetsissä ja siitä on apua myös, kun jatkossa valitaan metsikössä kasvatettavia puulajeja. Jos päätehakkuussa on havaittu tyvilahoa, ei samalle paikalle kannata istuttaa kuusta vaan esimerkiksi koivua”, kertoo hankkeen projektipäällikkö Henna Höglund Metsäkeskuksesta.

Näin juurikääpäisten alueiden puulajivalintaa olisi mahdollista ohjata täsmällisemmin hakkuukoneen tuottaman lahotiedon perusteella.

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat