Tulevaisuuskatsaus: Saha- ja puutuotealan lisättävä tuotteidensa jalostusarvoa

Lähivuosina moni saha- ja puutuotealan yritys vaihtaa omistajaa.

Suomalaisten saha- ja puutuotealan yritysten kannattaa tulevaisuudessa tuottaa pitkälle jalostettuja puutuotteita, joille on kysyntää markkinoilla. Suomen metsäkeskuksen uusimman tulevaisuuskatsauksen mukaan alan yritysten täytyisi myös lisätä tuottavuuttaan.

Lähivuosina moni saha- ja puutuotealan yritys vaihtaa omistajaa, mikä antaa mahdollisuuden liiketoiminnan kasvuun.

Suomen metsäkeskuksen tulevaisuuskatsauksen mukaan saha- ja puutuotealan yritysten kannattaisi tavoitella tuotteilleen korkeaa jalostusarvoa, pitkää elinkaarta ja kierrätettävyyttä.

”Puutuotteiden ilmasto- ja ympäristövaikutukset, tuotannon tehostaminen, osaamisen syventäminen sekä puutuotteiden jalostusarvon kehittäminen ovat tulevien vuosien merkittävimpiä haasteita”, sanoo projektipäällikkö Jouni Silvast Metsäkeskuksesta.

Metsäsektorin täytyisi lähivuosina tuplata puun käyttö rakentamisessa ja kasvattaa puun jalostusarvoa. Puutuoteteollisuudessa korkein jalostusarvo on puuelementeissä, rakennuspuusepän tuotteissa sekä vanerin ja muiden puulevyjen tuotannossa.

Tulevaisuuskatsauksen mukaan suomalaisten saha- ja puutuotealan yritysten kannattaa erikoistua yhä enemmän puuelementtien ja -materiaalien esi- ja sarjavalmistukseen, mikä laskee puurakentamisen kustannuksia.

Kommentit (1)

  1. Puuelementtien ym valmistaminen on hyvää myös siinä mielessä, että niissä voidaan käyttää myös heikompilaatuista puutavaraa.

    Puuelementtien taloudellinen ja nopea valmistus sekä soveltuvuus rakennusprosessiin edellyttää pitkälle vietyä standartisointia.

    Onko massatuotantoa harjoittava saha vai räätälöityjä tuotteita valmistava puutalotehdas elementtien valmistuksen oikea paikka, sen markkinat näyttänevät. Kun tavoitteena pitänee olla se, että esimerkiksi ulkoseinäelementit toimitetaan ikunoineen ym valmiiksi varusteltuina, niin talotehdas tuntuu luontevammalta paikalta.

    Kannattaa kuitenkin muistaa, ettei tavoitteita pilata siirtämällä talousmetsiä suojeluun.

Puukauppa Puukauppa

Kuvat