Selvitys: Valkohäntäpeuran kaatolupia joustavammin, kannansäätely monilajiseksi

Maa- ja metsätalousministeriön tilaamassa selvityksessä arvioitiin valkohäntäpeuran roolia eri näkökulmista.

Tuore selvitys esittää valkohäntäpeurakannan tiheyksiä pienennettäväksi jatkossakin tehokkaalla metsästyksellä.

Selvityksen mukaan alueille, joilla peurat aiheuttavat merkittävää vahinkoa, tulisi kaatolupia myöntää nykyistä joustavammin, myös pinta-alarajoituksista poiketen.

Selvitys esittää siirtymistä ylläpitoruokinnasta houkutteluruokintaan. Tavoitteena on mahdollistaa suuret saalismäärät kannan koon rajoittamiseksi, mutta myös hillitä peurojen lisääntymistehokkuutta.

Lisäksi selvityksessä esitetään, että valkohäntäpeuran kannansäätelystä siirryttäisiin monilajiseen, kaikkia pieniä hirvieläimiä kattavaan kokonaisvaltaiseen kannansäätelyyn. Näin siksi, että ilmastonmuutos suosii kaikkia pieniä sorkkaeläimiä.

Tärkeäksi nähdään myös syvempi tutkimus esimerkiksi valkohäntäpeuran vaikutuksista ekosysteemissä, ruokintapaikkojen merkityksestä tautien leviämisessä sekä valkohäntäpeurojen aiheuttamista vahingoista ja niiden vaikutuksista.

Maa- ja metsätalousministeriön tilaamassa selvityksessä on arvioitu valkohäntäpeuran roolia eri näkökulmista ja esitetty suosituksia kestävän valkohäntäpeurapolitiikan vahvistamiseksi.

Selvityksen toteuttivat agronomi Esa Härmälä ja valtiotieteiden maisteri Lauri Kontro.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto

Kuvat