Selvitys: Teräshauleista odotettua vähemmän ongelmia sahoille

Sahauskokeen tulos oli myönteinen yllätys, MTK:sta kerrotaan.

Lyijyhaulien käyttö kosteikkoalueilla on nyt kielletty. Niiden sijaista pitää käyttää korvaavia materiaaleja, joista teräs on todennäköisen lyijyn korvaaja.

MTK, Tornator ja Suomen metsästäjäliitto teettivät selvityksen, miten teräshaulien käyttö vaikuttaa sahaukseen.

”Sahauskokeen tulos oli myönteinen yllätys. Teräshaulien vaikutukset sahaukselle eivät olleet niin merkittäviä, kuten aiemmin oletimme”, sanoo MTK:n kenttäjohtaja Timo Leskinen tiedotteessa.

Selvitys tehtiin yhdessä Hämeen ammattikorkeakoulun kanssa. Kenttäkokeissa puihin ammuttiin sekä teräs- että lyijyhauleja. Sen jälkeen puut toimitettiin sahalle tukkiröntgeniin.

Lisäksi kahdeksaan runkoon ammuttiin runsaat 1 000 haulia, minkä jälkeen puut sahattiin. Sahan terät vietiin sahauksen jälkeen terähuoltoon ja arvioitavaksi. Terähuollon lausunnon mukaan terien vioittuminen ja kuluminen vastasi normaalin sahavuoron aikana hiekan ja muiden epäpuhtauksien aiheuttamaa kulumaa.

Selvityksen mukaan sahauksessa ongelmia aiheuttavat esimerkiksi kranaatin sirpaleet, pultit ja naulat eli esineet, jotka eivät anna terille periksi. Sen sijaan pienet pyöreät haulit irtoavat puusta muotonsa takia sahaterän kohdalla.

Suomessa kovien haulimateriaalien käyttö on kielletty osassa metsästysvuokrasopimuksia.

”Selvityksen tuloksiin perustuen MTK ei lähde esittämään teräshaulien käyttökieltoa metsästysvuokrasopimuksiin”, Leskinen toteaa.

Tehdystä selvityksestä valmistuu metsätalousinsinöörin lopputyö, joka julkaistaan myöhemmin keväällä.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Tekniikka Tekniikka

Kuvat