Ruotsissa metsien hinta nousi viime vuonna 15 prosenttia

Hintaa vetää ylös varakkaiden yksityishenkilöiden sijoitusinto.

Metsien hinta nousi viime vuonna Ruotsissa 15 prosenttia. Huimimmat hinnat maksettiin Etelä-Ruotsin Skoonessa, jossa myytyjen metsätilojen puista maksettiin keskimäärin tuhat kruunua kuutiometriltä. Tämänhetkisellä vaihtokurssilla se on noin 89 euroa.

Skoonessa metsätilojen kalleutta korostaa se, että tilat ovat usein hyvin runsaspuustoisia. Siellä hinnat nousivat edellisvuodesta 22 prosenttia.

Länsinaapurissa metsämaan hinnat tilastoidaan tilojen mukana ostettujen puukuutiometrien keskihinnan mukaan. Keskimäärin puukuutiosta maksettiin Ruotsin metsätilakaupoissa 647 kruunua kuutiolta (noin 57 euroa), mikä oli 15 prosenttia edellisvuotta enemmän.

Pohjois-Ruotsissa vastaavat hinnat olivat 300–400 kruunun tienoilla (27–35 euroa). Myös pohjoisessa hinnat ovat nousseet toistakymmentä prosenttia. Kaikista Ruotsin 21 läänistä 18:ssa metsien hinnat nousivat viime vuonna vähintään 10 prosenttia.

Sanomalehti ATL:n haastattelema kiinteistömarkkinoiden konsulttiyhtiö johtaja Paul Nord kertoo, että metsämaan hinnat ovat kohonneet samalla kun pörssissä ja asuinkiinteistöjen markkinoilla on tultu alas. Hänen mukaansa tämä johtuu hyvistä puun kysyntänäkymistä ja sijoittajien luottamuksesta metsäsijoituksiin.

Osaltaan metsätilojen hintoja hilaa Nordin mukaan ylös vauraiden yksityishenkilöiden into hankkia lisää metsiä.

Suomessa metsien hinnat ovat ostettujen puukuutiometrien hinnoiksi muutettuina selvästi alemmat.

Hannu Liljeroosin Metsälehdelle keräämien hintatietojen mukaan viime vuoden tammi-marraskuussa korkeimmat hinnat maksettiin Varsinais-Suomessa ja Häme-Uusimaalla, jossa puukuutiometrin hinta asettui 61 euroon. Lapissa, Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla hinnat olivat Ruotsin tasolla noin 30 eurossa kuutiolta.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänomistus Metsänomistus

Kuvat