Ruotsissa jahtimaista maksetaan vuokraa, hintataso keskimäärin noin 100 kruunua hehtaarilta

Metsästysoikeus kuuluu Ruotsissa maanomistajalle, joka voi vuokrata sen metsästäjille.

Ruotsissa hirviporukat, kuten muutkin metsästäjät, maksavat vuokraa metsästysmaistaan, ellei metsänomistaja itse osallistu jahtiin. Yleisesti puhutaan metsästysmaiden vuokraamisesta, mutta kyse on enemmänkin maksusta, jonka vastikkeeksi saa määräaikaisen käyttöoikeuden metsästysmaihin.

Hintataso vaihtelee maan eri osissa voimakkaasti. Parhaat vuokrat maksetaan Etelä-Ruotsin asutuskeskusten lähistöllä, myös riistan runsaus nostaa vuokratasoja.

”Ruotsissa metsästysoikeus kuuluu maanomistajalle, joka voi vuokrata sen metsästäjille”, sanoo Ruotsin metsästäjien liiton viestintäpäällikkö Magnus Rydholm.

Vuokratasot vaihtelevat melkoisesti. Rydholmin mukaan keskimäärin vuokrataso lienee noin 100 kruunua hehtaarilta vuodessa.

”Vuokra voi vaihdella kymmenestä kruunusta jopa 400 kruunuun hehtaarilla. Korkeimmat vuokrat maksetaan etelässä asutuskeskusten lähellä alueista, joilla on runsaasti riistaa ja hyvät tieyhteydet”, kertoo Rydholm.

Euroiksi muutettuna 100 kruunun vuokra vastaisi kymmentä euroa ja 400 kruunua suunnilleen 40 euroa. Ruotsissa keskimääräisen 50 hehtaarin metsätilan vuokrataso vaihtelee siis 500 eurosta 2000 euroon vuodessa.

Myös Suomessa metsästysoikeus kuuluu maanomistajille, mutta varsinkaan yksityiset metsänomistajat eivät yleensä peri vuokraa metsästäjiltä.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänomistus Metsänomistus