Riistakolmiolaskennat: Metsäkanalintuja hyvin jo toista vuotta

Teeri- ja metsokannat ovat keskiarvon yläpuolella, pyykanta lähellä sitä ja riekkokanta hieman sen alapuolella.

Muutamia vuosia jatkunut metsäkanalintujen kantojen maltillinen kasvu tai säilyminen ennallaan jatkuu suuressa osassa maata myös tänä vuonna. Näin kertovat kesän riistakolmiolaskennat.

Teeri- ja metsokannat ovat jonkin verran pitkäaikaisen keskiarvon yläpuolella, pyykanta lähellä keskiarvoa ja riekkokanta hieman sen alapuolella.

”Riekkoa lukuun ottamatta metsäkanalintuja on hyvin Pohjois- ja Itä-Suomessa, muualla tilanne on hieman heikompi”, kertoo erikoistutkija Andreas Lindén Luonnonvarakeskuksesta (Luke).

Kaikkien lajien pesimämenestys on ollut kuluvana kesänä keskitasoa, vaikka alueellista vaihtelua esiintyy. Teerellä poikasten osuus on valtakunnallisesti edellisvuotta pienempi. Teeren aikuiskanta on kuitenkin selvästi kasvanut, mikä tasoittaa tilannetta.

Pyyllä on poikuekoossa samankaltainen lasku kuin teerellä edellisvuoteen verrattuna.

” Viime vuonna teeren ja pyyn poikastuotto oli kuitenkin harvinaisen hyvä, joten normaaleissa lukemissa liikutaan pudotuksesta huolimatta”, Lindén toteaa.

Metsäkanalintujen poikastuotto on yhteydessä alkukesän lämpötilaan. Poikueet hyötyvät lämpimästä säästä, jolloin hyönteisravintoa on hyvin saatavilla.

Kuluvan kesän hyvä mustikka- ja puolukkasato puolestaan edesauttaa metsäkanalintujen ravintotilannetta ja poikasten selviytymistä loppukesän ja syksyn aikana.

Kolmen henkilön avoriveissä toteutettava riistakolmiolaskenta mittaa metsäpeitteisen Suomen kanalintutiheyksiä. Ylä-Lapissa, paljakka-alueilla, tehdään erilisiä kanakoira-avusteisia riekkolaskentoja. Niiden tulokset valmistuvat myöhemmin, ja ne esitetään erillisessä raportissa.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Harrastukset Harrastukset

Kuvat