Riistakeskus leikkasi ilveksen metsästyksen lupia, taustalla oikeusratkaisut

Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan ilveskanta on kasvanut hieman viime vuodesta.

Suomen riistakeskus on myöntänyt 178 kannanhoidollista ilveksen poikkeuslupaa joulukuun alussa alkavalle metsästyskaudelle. Lupamäärä on merkittävästi edellisvuotta pienempi, jolloin lupia myönnettiin 320.

Poikkeuslupia ei myönnetty lainkaan Kainuun, Lapin, Rannikko-Pohjanmaan eikä Pohjanmaan riistakeskusalueille, joilla ilveksen kannankehitys oli kanta-arvion mukaan laskeva tai kannan tiheys oli muuta maata merkittävästi pienempi.

Poikkeuslupaharkintaan vaikuttivat ilveksen ja suden kannanhoidollisesta metsästyksestä tulleet useat oikeusratkaisut, joilla on estetty poikkeuslupien käyttäminen.

Luonnonvarakeskus arvioi, että Suomessa elää ennen metsästyskauden alkua 2 150–2 405 yli vuoden ikäistä ilvestä. Arvion mukaan ilveskanta kasvoi hienoisesti edelliseen arvioon verrattuna. Viimeisimmän arvion mukaan Suomessa oli yli 400 Ilvespentuetta.

Kannanhoidollisen metsästyksen saalis oli viime kaudella 306 ilvestä.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Harrastukset Harrastukset

Keskustelut

Kuvat