Danske Bank: Pohjoismaiden metsäyhtiöillä rahaa enemmän kuin koskaan

Pohjoismaiden isojen metsäyhtiöiden poikkeuksellisen vahvat taseet ennakoivat investointeja.

Pohjoismaiden metsäteollisuudella ei ole koskaan ollut rahaa niin paljon kuin nyt, Danske Bankin metsäsektoria koskeva uutiskirje hehkuttaa.

Danske Bank on analysoinut kuuden suuren pohjoismaisen, pörssinoteeratun metsäteollisuusyhtiön tilannetta. Analyysissa ovat mukana ruotsalaiset Billerud, Holmen ja SCA, suomalais-ruotsalainen Stora Enso sekä suomalaiset UPM ja Metsä Board.

Yhtiöiden yhteenlaskettu velkamäärä 78,5 miljardia kruunua (7,2 miljardia euroa) saattaa vaikuttaa suurelta, mutta on poikkeuksellisen alhainen suhteessa tulonmuodostukseen ja taseeseen. Nettovelka suhteessa omaan pääomaan oli syyskuussa vain 18 prosenttia. Vahvin rahoitusasema on Metsä Boardilla.

Investointien strategiapolku tienhaarassa

Vahva kassatilanne mahdollistaa investoinnit. Danske Bank näkee metsäsektorin olevan tienhaarassa ja valittavana on ainakin kolmenlaisia strategiapolkuja – investoida sahateollisuuteen ja vahvistaa asemaa puunostajana, investoida energiaan ja biotuotteisiin, ja kolmantena hakea kasvua ulkomailta.

Esimerkiksi Billerud on mukana kemihierreprojektissa Norjassa ja on ostanut lähinnä päällystettyjä erikoispapereita valmistavan pohjoisamerikkalaisen Verson, ja vahvistanut siten asemaansa puunostajana Ruotsin ulkopuolella.

Holmen-yhtiön Danske Bank odottaa jatkavan tuulivoimarakentamista omille mailleen sekä sahainvestointejaan.

SCA:n panostukset tuulivoimaan ovat toistaiseksi olleet suhteellisen pieniä, mutta Danske Bank pitää merkittävänä ja lisäpanostuksia ennakoivana signaalina, että SCA raportoi energian omana liiketoiminta-alueenaan.

Danske Bank muistuttaa, että kyse on pelkistyksestä ja käytännössä strategiavaihtoehdot nivoutuvat toisiinsa.

Puukauppa Puukauppa

Kuvat