Opinnäyte: Työolot ajavat metsänkoneenkuljettajia alalta

Nuorista on alalta lähtenyt tai sitä harkitsee 69 prosenttia kyselytutkimukseen vastanneista.

Metsäkoneenkuljettajien alalta lähtemisen merkittävimpiä syitä ovat huono palkkaus, pitkät työmatkat, työn kausivaihtelut, työn alhainen arvostus metsäalan ulkopuolella ja paine tehdä ylitöitä. Tämä ilmenee Kalle Minkkisen ammattikorkeakoulun opinnäytetyöstä.

Myös huoli henkilökohtaisesta terveydestä tulevaisuudessa nousi esille. Nuorten alasta luopuneiden tai sitä harkitsevien vastaajien osuus oli peräti 69 prosenttia.

”Nuoret metsäkoneenkuljettajat ansaitsevat mahdollisuuden perheen ja mielekkään arkielämän rakentamiseen. Tärkeää on myös, että koneyritysten kulurakenne mahdollistaa uusien kuljettajien rauhallisen sisään ajamisen yrityksissä”, Minkkinen toteaa.

Tutkimus toteutettiin kyselytutkimuksena Metsäkoneenkuljettajat-Facebook-ryhmässä, jossa on noin 11 000 jäsentä. Vastauksia saatiin 163.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat