MTK tyrmistyi karhunkaatolupien valituksista – ”vaikuttaa kaikkien luonnossa liikkujien turvallisuuteen”

Luonnonsuojeluliitto Tapiolan valitukset koskevat yhteensä 111 karhunkaatolupaa.

Luonnonsuojeluliitto Tapiolan piirijärjestöt ovat valittaneet Suomen riistakeskuksen Pohjois-Karjalaan, Kainuuseen ja Pohjois-Hämeeseen myöntämistä luvista. Lähes kaikista Pohjois-Karjalaan myönnetyistä valitettiin, Kainuun ja Pohjois-Hämeen luvista vain osasta. Yhteensä on valitettu päätöksistä, jotka koskevat 111 karhunkaatolupaa.

Järjestö perustaa valituksensa EU:n luontodirektiiviin sekä oikeuskäytäntöön. Järjestön mukaan EU-oikeutta tulkitaan Suomen riistahallinnossa ja ympäristöhallinnossa virheellisesti.

Valitukset käsitellään hallinto-oikeudessa.

MTK on valituksista tyrmistynyt. Pidempiaikaisella metsästyksen estämisellä Suomen tiheimmän karhukannan alueella olisi järjestön mukaan vakavat seuraukset.

”Karhukannan kasvu johtaa vääjäämättä myös kotieläinvahinkojen kasvuun. Kaatolupapäätösten kumoaminen vaikuttaisi paitsi kotieläinten vahinkoriskiin myös kaikkien luonnossa liikkujien turvallisuuteen”, sanoo MTK Pohjois-Karjalan toiminnanjohtaja Jari Rouvinen.

MTK vaatiikin metsästyksen sallimista. Lisäksi järjestö vaatii, että lupapäätöksiin liittyvää valitusoikeutta tulisi tarkistaa.

”Valitusoikeus tulee olla ainoastaan aidosti paikallisilla toimijoilla. On kestämätöntä, että pelkästään yhdistyksen kotipaikka ratkaisee valitusoikeuden eikä yhdistyksen jäsenten kotipaikalla ole merkitystä”, sanoo MTK:n kenttäjohtaja Timo Leskinen.

MTK katsoo, etteivät pyyntilupiin liittyvät valituksen saisi johtaa toimeenpanokieltoon. Esimerkiksi Pohjois-Karjalassa pelkällä valituksen jättämisellä voidaan saada aikaan laaja kaatolupapäätösten mitätöinti, joka koskisi koko syksyä valitusten lopputuloksesta huolimatta.

Pohjois-Karjalassa on Suomen tihein karhukanta, Luonnonvarakeskuksen viimeisimmän arvion mukaan noin 600 karhua. Kaikkiaan Suomessa arvioidaan olevan noin 2 300 karhua.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Harrastukset Harrastukset

Kuvat