MTK: Metsäpolitiikassa seesteisempi vaihe

Politiikassa nyt paljon hyvää ja teollisuuden suhdannekäänteen toivotaan jäävän lyhytaikaiseksi.

Maa- ja metsätaloustuottajajärjestö MTK:n metsäjohtaja Marko Mäki-Hakola pitää hallitusohjelman metsäpoliittisia kirjauksia kannatettavina.

”Hallitusohjelmassa on monia metsänomistajille tärkeitä kirjauksia sekä ymmärrys metsien käytön ilmastohyödyistä. Toivomme, että hallitus nyt pääsee oikeasti tekemään tätä politiikkaa.”

Metsäala on ollut varpaillaan valmistelussa olevien EU-säädösten vuoksi, mutta kaikkia säädäntöhankkeita on pystytty ohjaamaan oikeaan suuntaan.

”Metsälle ei tullut luontotaksonomiaa, ennallistamisessa on monia oikeansuuntaisia tarkennuksia ja metsäenergia pysyi uusiutuvana.”

Mäki-Hakola uskoo, että metsäteollisuuden jyrkkä suhdannekäänne jää lyhytaikaiseksi.

”Vaikka markkinoilla on nyt heikompi hetki, niin syklinen ala tulee jossain vaiheessa nousemaan. Hyvät viime vuodet mahdollistivat investoinnit ja puuta tarvitaan jatkossakin.”

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänomistus Metsänomistus