Metsätuholain muutokset voimaan, tukijärjestelmän voimassaoloaikaa jatketaan

Lakiin lisätään myös säännökset juurikäävän torjunnasta poikkeuksellisissa olosuhteissa.

Metsätuholain muutokset tulevat voimaan huhtikuun alussa. Muutoksilla jatketaan metsätuholakiin sisältyvän tukijärjestelmän voimassaoloaikaa. Järjestelmä mahdollistaa laajojen metsätuhojen torjunnasta aiheutuneiden kustannusten ja vahinkojen korvaamisen maanomistajalle.

Järjestelmä tulee uusia määräajoin EU:n päivittyvien valtiontukisääntöjen ja tukijärjestelmän notifioinnin mukaisena. Komission hyväksyntä tukijärjestelmälle on voimassa vuoden 2027 loppuun saakka.

Metsätuholakiin lisätään myös säännökset juurikäävän torjunnasta poikkeuksellisissa olosuhteissa ja laajennetaan tätä koskevaa ammattimaisen toiminnanharjoittajan ilmoitusvelvollisuutta. Muut lain muutokset ovat teknisiä ja koskevat korjauksia virastojen nimiin, terminologiaan ja muun lainsäädännön viittauksiin, maa- ja metsätalousministeriöstä kerrotaan.

Metsätuholain tarkoituksena on metsien hyvän terveydentilan ylläpitäminen ja metsätuhojen torjuminen. Lailla pyritään erityisesti pitämään metsien pahimpien tuhohyönteisten kannat riittävän alhaisella tasolla sekä ehkäisemään juurikäävän leviämistä hakkuun yhteydessä. Metsätuholaki koskee metsiä, joissa sovelletaan metsälakia.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänomistus Metsänomistus