Metsäteollisuuden vienti laskussa viime vuoden lopulla, kartonki kuitenkin nousussa

Sahatavaran viennin arvo laski tammi-maaliskuussa 11 prosenttia.

Metsäteollisuustuotteiden viennin arvo oli viime vuoden tammi-lokakuussa reaalisesti 12,4 miljardia euroa, Luonnonvarakeskuksen tilastoista selviää. Se on seitsemän prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna vastaavalla jaksolla.

Kartongin osuus vientiarvosta oli 28 prosenttia. Paperin osuus oli viidenneksen ja massan sekä sahatavaran 19 prosenttia.

Puutuoteteollisuuden viennin arvo oli tammi-lokakuussa 3,6 miljardia euroa, edelliseen vuoteen verrattuna kuusi prosenttia pienempi. Sahatavaran viennin arvo laski 11 prosenttia ja vientimäärä kolme prosenttia.

Massa- ja paperiteollisuuden vientiarvo oli samalla jaksolla 8,8 miljardia euroa, mikä on reaalisesti kahdeksan prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin vastaavalla jaksolla. Valkaistun sulfaattisellun vientiarvo laski viisi prosenttia ja -määrä yhdeksän prosenttia. Aikakauslehtipaperin vientiarvo laski 11 ja vientimäärä 28 prosenttia. Hienopaperin vientiarvo laski 31 ja -määrä peräti 46 prosenttia. Sen sijaan kartongin vientiarvo kasvoi kolme prosenttia ja -määrä prosentin.

Puun tuonti laskussa

Suomeen tuotiin puuta tammi-lokakuussa 4,4 miljoonaa kuutiota. Se on 58 prosenttia vähemmän kuin vastaavalla jaksolla edellisvuonna.

Tuodusta puusta oli kuitupuuta 54, haketta 30 ja tukkipuuta kaksi prosenttia. Kuitupuun tuonti väheni edelliseen vuoteen verrattuna 60 prosenttia. Hakkeen tuonti väheni 63 ja tukkipuun 72 prosenttia.

Noin kolmannes tuontipuusta tuli Venäjältä, Virosta saapui 23 ja Latviasta 20 prosenttia puusta. Tuonti Venäjältä päättyi heinäkuussa.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa

Kuvat