Metsäsuhteen historia – Itä-Suomen yliopistossa tutustutaan metsään ihmistieteiden näkökulmasta

Uusi opintojakso on pakollinen Itä-Suomen yliopiston metsätieteiden opiskelijoille.

Yli 120 opiskelijaa on aloittanut Itä-Suomen yliopistossa opintojakson, joka lähestyy metsiä ihmistieteellisestä näkökulmasta. Opintojakso on pakollinen Itä-Suomen yliopiston metsätieteiden opiskelijoille.

Suomen metsät: historia ja metsäsuhde -opintojakson tavoitteena on tuottaa tietoa erilaisista metsiin vaikuttavista kulttuurisista ja historiallisista prosesseista. Niiden ymmärtäminen antaa keinoja pohtia esimerkiksi ilmastonmuutokseen tai luontokatoon liittyviä juurisyitä.

Kahden opintopisteen jaksolla perehdytään suomalaiseen metsähistoriaan, metsäkulttuuriin sekä erilaisiin ihmisen ja metsän välisiin suhteisiin. Kurssi antaa opiskelijoille valmiuksia tunnistaa sekä omaa henkilökohtaista, että muiden erilaisia metsäsuhteita, ja siten auttaa ymmärtämään laajemmin metsien merkitystä ihmisille ja yhteiskunnalle.

Opintojaksolla käsitellään myös metsien käytön historiaa ja sen päävaiheita Suomessa. Tavoitteena on lisätä opiskelijoiden ymmärrystä siitä, miten metsät kytkeytyvät yhteiskunnan menneisyyteen ja miten metsiin liittyvä historia vaikuttaa nykyhetkessä ja tulevaisuudessa.

Opintojakson sisällöissä hyödynnetään valtakunnallisen metsäkulttuurin vastuumuseon, Punkaharjulla sijaitsevan Suomen Metsämuseo Luston kokoelmia ja aineistoja. Opintojaksoon sisältyy vierailu Metsämuseo Lustoon.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Keskustelut

Kuvat