Metsäkeskus tarkasti uudestaan Keski-Suomen harvennusaineistot

Aineiston uudelleen tarkastus ei muuttanut kuvaa ensiharvennusten surkeasta laadusta, Metsäkeskuksesta kerrotaan.

Keski-Suomessa viime ja edellisvuonna tehty Puunkorjuun laatu -esiselvityksen tulokset julkaistiin joulukuussa. Niiden mukaan niin metsänhoitoyhdistysten kuin metsäyhtiöidenkin korjuun laatu ensiharvennuksilla oli huonoa, useimmiten jopa metsälain vastaista. Toimijat ovat ihmetelleet ja epäilleet tuloksia.

Suomen Metsäkeskuksen metsäjohtaja Anna Rakemaan mukaan Metsäkeskuksen tarkastusasiantuntijat ovat käyneet uudelleen läpi Keski-Suomessa tehdyn ensiharvennusselvityksen aineistot tulokset.

”Keski-Suomen puunkorjuun laatu -esiselvityksen aineistojen osalta ei hankkeessa ollut tehty normaaliin tarkastustoimintaan liittyvää laatu- ja loogisuustarkastusta, kuten teemme esimerkiksi vuotuisen korjuujäljen seurannan osalta”, Rakemaa kertoo.

Hänen mukaansa aineistojen uudelleentarkastus ei tuonut esille merkittäviä muutoksia Keski-Suomen alkuperäiseen aineistoon.

”Tarkoituksemme on myös arvioida, miten Keski-Suomen puunkorjuun laatuselvityksen aineisto vertautuu normaaliin korjuujälkiaineistoomme.”

Hänen mukaansa vuosittain tehtävien korjuujäljen tarkastusten raportit ja aineistot lähtevät asianosaisille viipymättä tarkastusten jälkeen. Keski-Suomen esiselvityksessä toimittiin toisin.

”Aineistojen viivästyminen ja meidän tekemä tarkastuskierros on ollut valitettavaa toimijoiden kannalta.”

Yhtiöt eivät ole löytäneet ongelmia

Metsäyhtiöt ovat viime viikkoina käyneet läpi samoja kohteita, jotka Metsäkeskus Keski-Suomessa tarkasti. Yhtiöiden uusintatarkastusten mukaan ensiharvennuskorjuun laadussa ei ole sellaisia ongelmia kuin Metsäkeskus on esittänyt.

Rakemaa ottaa yhtiöiden viestiin vakavasti.

”Suhtaudumme metsäyhtiöiden viestiin vakavasti ja pyrimme selvittämään, mistä erot yhtiöiden laadunarvioinnin ja meidän korjuujälkitarkastustemme välillä johtuvat. On tärkeää, että kaikilla on yhteinen ymmärrys siitä, mistä tarkastustoiminnan tulos on muodostunut.”

Lisää aiheesta: Metsäkeskuksen selvityksen mukaan lähes 60 prosenttia ensiharvennuksista metsälain vastaisia

Lisää aiheesta: Yllättivätkö korjuujälkiselvityksen tulokset?

Lisää aiheesta: Mitä ensiharvennuksilla oikein tapahtuu?

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa

Kuvat