Metsäkeskus: Korjuujälkiselvityksen tulokset eivät muuttuneet uudelleenarvioinnissa oleellisesti

Sekä erillisselvityksen että valtakunnallisen korjuujäljen seurannan tulokset kertovat ensiharvennusten heikosta laadusta, Metsäkeskus toteaa.

Suomen metsäkeskuksen viime vuoden lopulla julkaisema erillisselvitys Keski-Suomen ensiharvennusten korjuujäljestä herätti paljon keskustelua. Metsäkeskus on käynyt tarkastuksen tulokset läpi uudelleen yksityiskohtaisesti, lopputulema on, etteivät tulokset muuttuneet arvioinnista oleellisesti.

Sekä erillisselvityksen että valtakunnallisen korjuujäljen seurannan tulokset kertovat ensiharvennusten heikosta laadusta, Metsäkeskus toteaa.

Erillisselvityksen tulokset olivat osaltaan heikompia kuin valtakunnallisen seurannan tulokset. Yksiselitteistä syytä tähän ei arvioinnissa Metsäkeskuksen mukaan kuitenkaan löydetty. Eroa on kuitenkin esimerkiksi aineistossa. Erillisselvitys poikkeaa valtakunnallisesta otannan suhteen, mikä heikentää erillisselvityksen vertailukelpoisuutta valtakunnallisiin korjuujälkituloksiin.

Uudelleenarvioinnissa löydettiin vain yksittäisiä virheitä. Esimerkiksi yhden turvemaalla sijaitsevan tarkastuskohteen arvostelu muuttui virheellisestä huomautettavaksi, koska kohteella oli virheellisesti käytetty kangasmaan arviointitunnuksia. Toisella kohteella arvostelu muuttui huomautettavasta hyväksi, kun kohde arvoteltiin tarkastusohjeen mukaisesti runkoluvun pohjalta. Aikaisempi arvostelutulos ”huomautettava” perustui hakkuussa jäljellejääneen kasvatuskelpoisen puuston pohjapinta-alaan. Lisäksi tarkastustoiminnassa käytettävän maasto-ohjelman loppulaskenta oli jäänyt kesken-tilaan joidenkin tarkastuksien kohdalla. Loppulaskenta muutti yksittäisten tarkastuskohteiden arvostelua.

Erillisselvitykseen sisältyi 87 kohdetta.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat