Metsäkanajahti käynnistyy, lintukantojen kehitys ollut vakaata

Riistakeskus korostaa maltin tarvetta saalismäärissä.

Metsäkanalintujen metsästys alkaa lauantaina 10. syyskuuta. Metsästyksessä tulee ottaa huomioon alueen lintutilanne ja muistaa maltillinen saalismäärä, Suomen riistakeskuksesta muistutetaan.

Riistakeskuksen mukaan metsäkanalintujen pesinnät ovat onnistuneet valtaosassa maata hyvin ja lintukantojen pitkäaikainen kehitys on ollut pääasiassa vakaata.

Metso- ja teerikantojen pitkäaikainen kehitys on ollut lähes koko maassa vakaata tai nousevaa. Pyykannan pitkäaikainen kehitys on ollut eteläisessä Suomessa pääosin vakaata, mutta kaakkoisessa ja pohjoisessa Suomessa lievästi laskevaa. Riekkokanta on pienentynyt merkittävästi viime vuosikymmenten aikana Ylä-Lappia lukuun ottamatta. Ylä-Lapissa riekkotiheys on kasvanut viime vuodesta ja on nyt keskimääräistä korkeampi.

Metsäkanalintukantojen voimakkaan vaihtelun takia metsästysaikoja rajoitetaan vuosittain.

Metson, teeren ja pyyn jahti kestää syksyllä valtaosassa maata kaksi tai kolme kuukautta. Riekon metsästys on sallittu Ylä-Lapin kunnissa 10.9.–31.3. ja valtaosassa muuta Lappia, Koillismaalla ja Kainuun pohjoisosissa 10.9.–31.10.

Tarkemmat metsästysajat löytyvät Riistakeskuksen sivuilta.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Harrastukset Harrastukset

Keskustelut

Kuvat