Metsäbiotalouden tiedepaneeli aloittaa ensi vuonna, paneeli koostaa tieteellistä tietoa päättäjien käyttöön

Paneelin jäseniksi pyydetään edustajia vain yliopistoilta ja tutkimuslaitoksilta

Metsäbiotalouden tiedepaneelin perustamisen valmistelu etenee. Riippumattoman ja monitieteisen paneelin on määrä aloittaa työt ensi vuoden alussa.

Tiedepaneeli tukee politiikkaprosessien suunnittelua ja seurantaa sekä poliittista päätöksentekoa. Se koostaa tieteellistä tietoa ja tiedepohjaisia skenaarioita kestävän metsäarvoketjun ja metsäpohjaisten ekosysteemipalvelujen taloudellisista, ekologisista, sosiaalisista ja kulttuurisen kestävyyden ulottuvuuksista. Paneeli myös analysoi metsää koskevien politiikkatoimien vaikutuksia metsäbiotalouden kokonaiskestävyyteen.

Paneelin jäseniksi tulee edustajat vain yliopistoilta ja tutkimuslaitoksilta. Näitä on pyydetty nimeämään paneeliin metsätieteiden eri osa-alueiden lisäksi luonnontieteiden, yhteiskunta- ja taloustieteiden sekä tekniikan osaajia ja asiantuntemusta eri tiedekunnista. Sidosryhmien edustajia ei paneeliin tule.

Paneelia valmistelevat maa- ja metsätalousministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö. Tiedepaneelit ovat yleistyneet, tällä hetkellä poliittista päätöksentekoa tukevat jo muun muassa Ilmastopaneeli sekä Biotalouspaneeli.

Metsänhoito Metsänhoito