Metka-tuessa nuoren metsän hoidon pituusrajaa nostetaan

Pituusrajan nosto koskee lehtipuustoa.

Ensi vuoden alussa voimaan tulevan metka-tukijärjestelmän taimikonhoidon ja nuoren metsän hoidon työlajin pituusrajaa ollaan nostamassa lausuntokierroksen palautteen perusteella.

Alkuperäisessä esityksessä jäävän puuston pituusraja oli 12 metriä, mutta useiden lausunnonantajien samansuuntaisten esitysten johdosta lehtipuuston pituusrajaa nostetaan 15 metriin.

”Lopullinen varmuus asetuksen sisällöstä saadaan, kun se käsitellään valtioneuvoston istunnossa, tavoitteemme mukaan loka-marraskuussa”, metsäneuvos Niina Riissanen maa- ja metsätalousministeriöstä kertoo.

Lausuntopalautteessa 12 metrin pituusraja nähtiin ongelmalliseksi etenkin koivuvaltaisilla kohteilla, mikä olisi voinut johtaa yläharvennustyyppiseen taimikonhoitoon.

Poisjäävässä kemera-tuessa tukirajana on jäävän puuston maksimissaan 16 senttimetrin keskiläpimitta.

Kommentit (1)

  1. Omituista omaan makuun näinä aikoina kun kaikessa pitäs säästää että kun metsänomistaja saa rahaa kuitenkin energiapuuhakkuustakin niin siihen pitäs päälle saaha vielä jotain tukea, vielä isommin kun raivuutyöhön mikä sit taas maksaa metänomistajalle rahaa. Eikös tää oo ihan nurin kurin?

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat