Lyijyhaulien käyttö kosteikoilla päättyy, Tukes tarkentaa määritelmiä

Helmikuun puolivälin jälkeen lyijyhauleja ei saa käyttää, kun metsästetään kosteikkoalueilla.

Lyijyhauleja ei saa käyttää metsästyksessä kosteikkoalueilla eikä niiden suojavyöhykkeillä helmikuun 15. päivän jälkeen. Tällöin EU:n lyijyhaulirajoitus tulee voimaan koko unionin alueella. Lyijyhaulirajoitus koskee myös esimerkiksi kiellon vaikutusalueella olevia ampumaratoja.

Kiellon tarkoituksena on vähentää ihmisten terveyteen ja ympäristöön kohdistuvia riskejä, joita kosteikkoalueilla ammuttavat lyijyhaulit aiheuttavat. Lyijy on ihmisille ja ympäristölle myrkyllinen raskasmetalli.

”Jo yhden lyijyhaulin syöminen voi riittää tappamaan pienen vesilinnun. On arvioitu, että EU:n alueella kosteikkoalueille päätyy vuosittain noin 4 000 tonnia lisää lyijyä, mikä johtaa noin miljoonan linnun kuolemaan”, kertoo ryhmäpäällikkö Pauli Kärkkäinen Turvallisuus- ja kemikaalivirastosta (Tukes) tiedotteessa.

Tukes suosittelee, että lyijyhauleja ei käytetä, jos on epäselvää, tapahtuuko haulien ampuminen kosteikkoalueilla.

”Lyijyhaulien käyttökielto kosteikkoalueilla on todennäköisesti vain välivaihe ennen lyijyn käytön laajamittaisempaa rajoittamisesta. Valmisteilla oleva rajoitus kieltäisi lyijyhaulien ja lyijyä sisältävien kalastustarvikkeiden markkinoille saattamisen ja rajoittaisi merkittävästi myös lyijyluotien käyttöä”, kertoo Kärkkäinen.

Mikä on kosteikko?

Siitä, mikä kosteikkoalue on, on tullut Tukesiin runsaasti kyselyjä. Alun perin sellaisiksi määriteltiin ”kaikki vesialueet, rantaruohikot ja suot sekä turvemaat, jotka voivat olla vesilintujen oleskelu-, muutto- tai pesimäpaikkoja”. Nyt määritelmää on tarkennettu.

Uuden määrittelyn mukaan kosteikkoalueita, jotka voivat olla vesilintujen elinympäristöjä, ovat:

  • meret (syvyys 6 m tai alle), järvet, joet, lammet, kanavat, tekojärvet, altaat ja muut vastaavat suuremmat vesialueet
  • niityt, jotka rajautuvat edellä mainittuihin vesialueisiin
  • vesikivet ja vesikivikot
  • maatuvat vesialueet, tulva-alueet, matalikot ja avoimet vesijättöalueet
  • vaikeakulkuiset puuttomat suot
  • kaikki 100 metrin säteellä edellä mainituista alueista olevat alueet.

Tukesista korostetaan, että tulkintaohje kosteikkoalueista ei ole oikeudellisesti sitova. Se on tarkoitettu tulkinnan avuksi valvoville viranomaisille ja niille, joita rajoituksen velvoitteet koskevat.

 

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Harrastukset Harrastukset

Kuvat