Luonnonperintösäätiö osti metsää suojeluun Lopelta, hinta 340 000 euroa

Suojeltava alue on kooltaan 50 hehtaaria.

Suojeltava alue on monimuotoinen sekametsä. Alueen nimeksi tulee Blue Forest Von Hertzen Brothers -yhtyeen kahdeksannen levyn mukaan. (Kuva: Johanna Viitanen)

Luonnonperintösäätiö on ostanut Vantaan kaupungilta metsää suojeluun Kanta-Hämeestä Lopelta. Kaupan kohteena oli 50 hehtaarin kokoinen alue, kauppahinta oli 340 000 euroa eli vajaat 7 000 euroa hehtaarilta.

Säätiön omistuksessa metsäalue rauhoitetaan. Alueella kasvaa monimuotoinen sekametsä, jossa on järeitä haapoja ja kuusia. Alueen läpi kulkee saukon reviiriin kuuluva joki, metsässä asuu myös liito-orava ja valkoselkätikka.

Kauppa mahdollistui Luonnonperintösäätiön yhdessä Von Hertzen Brothers -yhtyeen kanssa käynnistämän suojelukampanjan avulla. Mukana varainkeruussa oli useita tunnettuja taiteilijoita ja artisteja.

Luonnonperintösäätiö on kalastaja Pentti Linkolan vuonna 1995 perustama säätiö, joka suojelee luontoa, ensisijaisesti uhanalaista metsää. Säätiö hankkii lahjoitusvaroin luonnonalueita ja takaa niille luonnonsuojelulain mukaisen pysyvän rauhoituksen. Säätiö on suojellut luonnonalueita runsaat 4 000 hehtaaria.

Metsänomistus Metsänomistus

Kuvat