Luke: Valkohäntäpeurakanta yhä laskussa, käytössä tarkempi arviointimalli

Valkohäntäpeurojen määrä on laskenut parissa vuodessa viidenneksen.

Valkohäntäpeurakanta on Luonnonvarakeskuksen (Luke) tuoreen kanta-arvion mukaan edelleen laskussa. Arvion mukaan Suomessa oli viime talvena noin 120 000 valkohäntäpeuraa.

”Uudella mallilla saatujen lukujen valossa kanta on pienentynyt viime vuodesta 13,6 prosenttia ja on 20,3 prosenttia parin vuoden takaista huippua alempi. Tehostettu metsästys kannan pienentämiseksi näyttää tuottaneen tulosta”, kertoo erikoistutkija Sami Aikio Lukesta.

Valkohäntäpeuran talvikannan tiheydet Suomessa talvella 2022–2023 (yksilöitä/1000 ha).

Kanta-arvio on laskettu uudella hirvitalousaluekohtaisella mallilla, joka huomioi aiempaa paremmin kannan kehitykseen vaikuttavia alueellisia eroja.

”HTA-mallin etuna on tuottavuuteen ja kuolleisuuteen vaikuttavien alueellisten erojen huomioiminen, minkä ansiosta erityisesti tiheän kannan alueista saadaan luotettavampi arvio”, Aikio kertoo.

Syksyllä 2023 alkavalla metsästyskaudella kannan koon pienentäminen nykyisestä edellyttäisi 61 000–67 000 yksilön saalismäärää. Arvio perustuu nykyisen kannan koon ja rakenteen tunnuslukuihin.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto

Kuvat