Luke julkisti vuoden 2021 lopulliset laskelmat, maankäyttösektorin päästöt pienenivät hieman

Metsämaa säilyi edelleen nettonieluna.

Maankäyttösektori (maankäyttö, maankäytön muutokset ja metsätalous) oli vuonna 2021 ensimmäistä kertaa päästölähde, mutta hieman pienempi kuin ennakkotiedoissa arvioitiin, Luonnonvarakeskus (Luke) kertoo. Lopullisten tulosten mukaan maankäyttösektorin nettopäästö oli 0,49 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia. Se on 0,4 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia vähemmän kuin joulukuussa annetuissa ennakkotiedoissa. Vuonna 2020 maankäyttösektori oli vielä nielu (-9,11 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia).

Metsämaa säilyi vuonna 2021 edelleen nettonieluna (-8,32 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia), mutta nielu oli pienempi kuin kertaakaan aiemmin vuoden 1990 jälkeen. Pienenemistä selittävät runsaat hakkuut, puuston kasvun aleneminen ja metsämaan ojitettujen turvemaiden päästöjen kasvu.

Puutuotteiden nielu maankäyttösektorilla kasvoi vuonna 2021 ja oli -3,65 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia. Kasvua selittää tuotantomäärien nousu. Muut maankäyttöluokat olivat päästölähteitä, suurimpana niistä viljelysmaa (8,52 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia).

Luke julkistaa kasvihuonekaasuinventaarion tietoja kolmivaiheisesti: pikaennakkotiedot toukokuussa, ennakkotiedot joulukuussa ja lopulliset tulokset maaliskuussa.

Kommentit (1)

  1. Hesarissa julkaistiin Nasan mittaustulokset, joiden mukaan koko Suomi on hiilinielu. Jos Nasa ja Luke ovat oikeassa, niin Suomessa on keksitty uusi kemiallinen prosessi. Siis polttamalla esimerkiksi bensaa autoissa, niin pakoputkesta tuleekin hiilidioksidin asemasta happea. Muuten ei voi selittää tilannetta, jolloin maankäyttösektori päästölähde, mutta koko Suomi hiilinielu.
    Kas, kun ei laajemmin markkinoitu.

    Vihreät ovat paniikissa ja syyttävät Nasaa.

Luonto Luonto

Kuvat