Luke: EU:n ennallistamisehdotukseen liittyy monia avoimia kysymyksiä

Esimerkiksi kustannusvaikutuksista tarvitaan lisätietoa, Luonnonvarakeskus arvioi.

EU:n ennallistamisehdotus on tarpeellinen aloite monimuotoisuuden heikkenemisen pysäyttämiseksi, Luonnonvarakeskus (Luke) arvioi. Ehdotukseen liittyy kuitenkin monia avoimia kysymyksiä, jotka tulisi selvittää.

Lisätietoa tarvitaan muun muassa ennallistettavista luontotyypeistä: niiden määrästä, tilasta ja sijainnista. Ennallistamistarpeen määrittelyssä tulisi myös ottaa huomioon kansalliset erityispiirteet, jotta voitaisiin keskittyä Suomen kannalta kustannustehokkaimpiin toimiin.

Myös ennallistamisen kustannusvaikutuksista tarvitaan lisäselvityksiä. Komission arviot perustuvat EU-tason keskiarvoihin, eivätkä ne ole suoraan sovellettavissa Suomeen. Ennallistamisella voi olla esimerkiksi puun saatavuuden heikentyessä merkittäviä vaikutuksia metsäsektorille ja siten koko kansantaloudelle.

Lisäksi tulisi arvioida mahdolliset hyödyt. Ennallistaminen tuo uusia työpaikkoja ja ansaintamahdollisuuksia. Näiden vaikutukset aluetalouteen tulisi ottaa huomioon, kun ennallistamisasetuksen kokonaisvaikutuksia arvioidaan.

Hakkuiden vuoto estettävä

Erilaisia toimenpiteitäkin tarvitaan. Suomessa ennallistamistoimia vaativat pinta-alat on arvioitu suureksi. Näin ollen kannustinjärjestelmä on kehitettävä sellaiseksi, että maanomistajat tekevät entistä enemmän monimuotoisuutta turvaavia toimia. Tämä vaatii laajaa rahoituspohjaa ja resursseja.

Lisäksi on otettava huomioon mahdolliset vuotovaikutukset. Suomessa tai EU:ssa tehtävät ennallistamistoimet eivät saa johtaa lisääntyneisiin hakkuisiin EU:n ulkopuolella, Luke korostaa.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto

Kuvat