Kuhmon karhulupien valitukset hylättiin, luvat jäivät silti käyttämättä

Hallinto-oikeuden mukaan Riistakeskuksen päätös 18 karhun pyynnin sallimisesta ei ollut lainvastainen.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on hylännyt Kuhmon alueelle myönnetyistä karhun kannanhoidollisista poikkeusluvista tehdyt valitukset. Hallinto-oikeuden mukaan Suomen riistakeskuksen päätös 18 karhun pyytämiseksi ei ollut metsästyslain vastainen eikä sitä ollut syytä kumota.

Karhu kuuluu luontodirektiivin nojalla tiukasti suojeltuihin lajeihin. Tiukasta suojelusta voidaan kuitenkin poiketa luontodirektiivissä ja metsästyslaissa säädetyin perustein. Hallinto-oikeus kiinnitti huomiota ensinnäkin siihen, että karhun suojelun taso on suotuisa. Lisäksi oikeus katsoi, että karhukannan runsastuessa on perusteltua kiinnittää huomiota karhuista aiheutuvien haittojen ehkäisemiseen.

Valitusten hylkäämisellä ei ole käytännössä vaikutusta, sillä karhun metsästysaika päättyi jo lokakuun lopussa. Valitusten käsittelyn aikana karhuluvat olivat oikeuden asettamassa täytäntöönpanokiellossa.

Lisää aiheesta: MTK tyrmistyi karhunkaatolupien valituksista – ”vaikuttaa kaikkien luonnossa liikkujien turvallisuuteen”

 

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Harrastukset Harrastukset

Keskustelut

Kuvat