Hakkuutähteiden keruun vaikutukset poronhoitoalueella syynissä

Tutkimushanketta varten Sodankylässä Metsähallituksen monikäyttömetsiin on suunniteltu viisi hakkuukohdetta.

Sodankylässä tutkitaan hakkutähteiden keruun vaikutuksia poroelinkeinon sekä metsätalouden kannattavuudelle ja kestävyydelle.

Luonnonvarakeskuksen vetämässä tutkimushankkeessa selvitetään, paljonko hakkuutähteiden kasaaminen puunkorjuun yhteydessä vie aikaa ja millainen kokonaiskustannus tästä syntyy. Lisäksi käynnistetään pitkäaikaisseurannat siitä, millaisia vaikutuksia hakkuutähteillä on porojen tärkeimmille ravintokasveille sekä metsän uudistumiselle poronhoitoalueella. Tulosten perusteella saadaan uutta tietoa poroelinkeinon ja metsätalouden yhteensovittamiseksi ja toiminnan ilmastokestävyyden parantamiseksi.

Hanketta varten Sodankylässä Metsähallituksen monikäyttömetsiin on suunniteltu viisi hakkuukohdetta, joista jokaiseen on perustettu viisi käsittelyruutua. Osa ruuduista käsitellään poimintahakkuin ja pienalakasvatuksella.

Jokaisen käsittelyruudun keskelle perustetaan koeruutu, jolla tehdään kasvillisuus- ja puustomittaukset ennen ja jälkeen käsittelyn. Lisäksi osa koeruuduista aidataan, jotta myös poronlaidunnuksen vaikutus saadaan esille.

Hakema-hanke (Hakkuutähteiden keruun mahdollisuudet poro- ja metsätalouden yhteensovittamisessa ja ilmastonmuutokseen sopeutumisessa) toteutetaan Luonnonvarakeskuksen, Kemin-Sompion paliskunnan sekä Metsähallituksen yhteistyönä.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Keskustelut

Kuvat