EU:n metsäesitykset lisäävät korjuukustannuksia, myös työvoiman tarve kasvaa

Puunkorjuussa muutokset näkyisivät muun muassa työmaakoon pienenemisenä, vuotuisten korjuuviikkojen vähenemisenä ja jatkuvan kasvatuksen korjuutapojen lisääntymisenä, Luken selvityksessä arvioidaan.

Luonnonvarakeskus (Luke) on tarkastellut, miten EU:n kaavailemat metsiin liittyvät politiikkatoimet vaikuttaisivat metsien käyttöön ja hoitotapoihin. Eri aloitteissa esillä ovat muun muassa monimuotoisuuden lisääminen, avohakkuiden vähentäminen ja jatkuvan kasvatuksen lisääminen.

Luken selvityksen mukaan toteutuessaan esitetyt toimet lisäisivät puunkorjuun kustannuksia 28–117 miljoonaa euroa, jos hakkuukertymät pysyvät ennallaan. Korjuukaluston ja kuljettajien tarve kasvaisi 2–15 prosenttia.

”Puunkorjuussa muutokset näkyisivät työmaakoon pienenemisenä, vuotuisten korjuuviikkojen vähenemisenä, jatkuvan kasvatuksen korjuutapojen lisääntymisenä sekä korjuutyön aputoimintojen vaatiman ajanmenekin kasvamisena”, Luken erikoistutkija Antti Mutanen kertoo tiedotteessa.

Politiikkatoimien valmistelu on edelleen kesken, ja lopulliset muotoilut ja tulkinnat ovat selkiytymättä. Yhteistä eri politiikoille kuitenkin on, että metsien käsittelyä pyritään ohjaamaan aiempaa luonnonläheisempään ja pienipiirteisempään suuntaan.

”Muutoksesta syntyy eittämättä kustannuksia nykytilanteeseen verrattuna. Kustannusten suuruusluokka sekä kustannusten jako arvoketjussa on hyvä tunnistaa päätöksenteossa”, Mutanen sanoo.

Hankkeessa Luke kehitti myös laskentatyökalun korjuukustannnusten arviointia varten.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa

Kuvat