Ennakkotieto: Metsähakkeen poltto lisääntyi viime vuonna

Kasvun taustalla on CHP-laitosten lisääntynyt käyttö, Luonnonvarakeskuksesta kerrotaan.

Kiinteiden puupolttoaineiden käyttö lämpö- ja voimalaitoksissa laski viime vuonna vajaaseen 23 miljoonaan kuutioon, Luonnonvarakeskuksen (Luke) ennakkotieto kertoo. Se on viisi prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna.

Lasku selittyy paljolti metsäteollisuuden sivutuotepuun (lähinnä kuorta ja purua) polton vähentymisellä. Sivutuotepuuta poltettiin 10,9 miljoonaa kuutiota, mikä on 15 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna.

Sen sijaan metsähakkeen poltto nousi seitsemällä prosentilla 10,2 miljoonaan kuutioon. Kasvun taustalla on CHP-laitosten lisääntynyt käyttö. Ne polttivat haketta yhteensä 6,6 miljoonaa kuutiota, mikä on 12 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna.

Metsähakkeesta valtaosa – 6,4 miljoonaa kuutiota – valmistettiin pienpuusta eli karsitusta ja karsimattomasta rangasta sekä kuitupuusta. Kasvua edellisvuodesta oli seitsemän prosenttia. Hakkuutähteiden osuus nousi 10 prosentilla kolmeen miljoonaan kuutioon, järeän runkopuun laski neljällä prosentilla 600 000 kuutioon ja kantojen nousi hienoisesti 300 000 kuutioon.

Lisäksi poltettiin kierrätyspuuta (1,2 miljoonaa kuutiota) ja puupellettejä ja brikettejä (400 000 kuutiota).

Luken mukaan kiinteitä puupolttoaineita kului eniten Pohjois-Karjalassa, yhteensä 2,2 miljoonaa kuutiota. Metsähaketta taas käytettiin eniten Uudellamaalla, yhteensä 1,3 miljoonaa kuutiota.

Huom! Korjattu jätepuu kierrätyspuuksi (klo 13.15).

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa