Energiapuun hinnat

Kantohinnat valitulla alueella, €/m³

Tyyppi Arvo
Kannot -
Latvusmassa -
Kokopuu -
Rankapuu -
Keskimäärin -

Keskihintojen kehitys alueittain, kantohinnat €/m³

Hankintahinnat valitulla alueella, €/m³

Tyyppi Arvo
Kannot -
Latvusmassa -
Kokopuu -
Rankapuu -
Keskimäärin -

Keskihintojen kehitys alueittain, hankintahinnat €/m³

Luonnonvarakeskuksen metsäenergiatilasto kattaa noin kaksi kolmasosaa metsähakkeen raaka-aineeksi korjatusta puusta. Hinnat ovat arvonlisäverottomia.