Kommentit (11)

  1. Just ja älkää ruokkiko kun siitä ei ole kuin harmia niin linnuille kuin muillekkin metsän asukeille.

  2. 🙋‍♂️

  3. Kuin myös.

  4. Gla

    Mitä haittaa ruokkimisesta on?

  5. Siitä on hyötyä pihalinnuille kun se ei ole satunnaista. Kun kerran syksyllä aloittaa sitä pitää jatkaa koko talvi, vaikka se maksaisikin. HYVÄÄ JOULUA!

  6. Lintujen ruokkimisen haitallisuutta ei tiettävästi ole tutkittu, mikä tuntuu oudolta, koska mm. hömötiaisten nykyiseen vähäisyyteen on pidetty syynä tali- ja sinitiaisten runsastumista ruokinnasta johtuen. Tali- ja sinitiaiset syövät hömötiaisten piilottamia ruokavarastoja, koska niiden kanta on runsastunut hömötiaisten perinteisillä asuinalueilla. Hömötiaisten vähentymisestä on kuitenkin syytetty metsähakkuita, mm. erään lintujen fysiologian emeritiusprofessorin toimesta. Vetoankin siis kaikkiin lintuja ruokkiviin lopettamaan ruokinnan ja käyttämään säästyneet varat vaikka Ukrainan uhanalaisten tukemiseen. Poikkeuksena tapaukset, joissa ruokittavat linnut muodostavat henkilön ainoan sosiaalisen kontaktin pitkän talven aikana.

  7. Syy uhanalaistumiseen on täsmentymässä: hömötiainen ei löydä talousmetsästä ruokaa. Eikä ole tarpeeksi lahopuita. Tämä on jo pariin kertaan käsitelty. Hömötiainenkin hakeutuu pihojen lintuloudoille ruokailemaan. Ainakin meillä .

  8. Se ikävämpi puoli tuossa lintujen talviruokinnassa koska samalla tulee ruokittua myös rotat ja muut jyrsijät. Myöskin salmonella ja muut taudit/loiset leviävät ruokinnan seurauksena. Sanoisin karhun palvelukseksi.

Luonto Luonto

Kuvat