Mainos

Tarvitseeko metsään enää mennä?

Metsävaratiedon hankinnan tavat ovat monipuolistuneet ja uusia menetelmiä kehitetään kovaa vauhtia.

Metsävaratieto ja metsäsuunnittelu ovat herättäneet vilkasta keskustelua jo useiden vuosien ajan. On jopa sanottu, että maastossa tehtävä työ siirtyy historiaan ja metsässä liikkuva toimihenkilö voidaan museoida.

Ympäristönäkökohtien huomioiminen sekä metsänomistuksen monitavoitteisuus ovat lisääntyvä trendi. Näitä asioita on usein haastavaa arvioida kaukokartoituksen avulla. FSC-sertifioinnin yleistyminen tuo metsätalouden suunnitteluun vaatimuksia, jotka usein vaativat maastossa liikkuvan metsäammattilaisen taitoja.

Sähköisen puukaupan yleistyessä metsävaratiedon laatu niin puustotietojen kuin ympäristöasioiden osalta tulee entistä tärkeämmäksi. Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Nykyaikainen metsäsuunnitelma on tehty toteutusta varten. Siinä on suunniteltu valmiiksi järkevät leimikkokokonaisuudet sekä mahdolliset varastopaikat. Tällaisen metsäsuunnitelman pohjalta puukauppa voidaan tehdä suoraan sähköisesti ilman erillistä käyntiä maastossa.

 

Älypuhelimet ovat tulleet jäädäkseen vanhoillistenkin metsäammattilaisten taskuun ja maastokelpoisten tablettilaitteiden hinnat ovat pudonneet viime vuosina roimasti. Maastossa tehtävää tiedon keruuta on kuitenkin tehty näihin päiviin asti melko vanhanaikaista tekniikkaa käyttäen. TAPIO ForestKIT GO -sovellus vastaa nykyajan metsäammattilaisen maastotyön tarpeisiin.

Android- ja Windows -puhelimissa sekä tableteissa toimiva sovellus on ensimmäinen metsäalan mobiilisovellus, jolla kuviorajojen piirtäminen ja muokkaaminen onnistuu maastossa – myös paikannusteknologiaa hyödyntämällä. Sovellusta voi käyttää myös offline-tilassa, jolloin käyttöön ei tarvitse verkkoyhteyttä. Verkkoyhteyden tarve on kuitenkin kohtuullinen. Online-käyttö onnistuu, vaikka tukiasemaa ei aivan vieressä olisikaan.

Sovelluksessa on käytettävissä parhaat mahdolliset tausta-aineistot

Puustotiedon keräämiseen ja päivittämiseen on miltei yhtä monta tapaa kuin tekijää. Nähtäväksi jää, miten tämä maastotyön osa-alue kehittyy lähivuosina. GO -sovelluksen käyttäjä voi kuitenkin itse päättää, mitä tapaa hyödyntää. Sovelluksessa on käytettävissä parhaat mahdolliset tausta-aineistot, jotka tukevat suunnittelua ja helpottavat maastossa liikkumista. Puustotietoja voi muokata suoraan tai kerätä niitä koealojen kautta. Myös Metsäkeskuksen tuottama avoin metsävaratieto on kaikkien GO -sovelluksen käyttäjien hyödynnettävissä.

 

Tietojärjestelmät vaikuttavat valtavasti maastossa työskentelevän metsäammattilaisen työn tehoon. Toimivat sovellukset säästävät hermoja ja vaikuttavat myös työssä viihtymiseen ja jaksamiseen. Nykyaikaisen metsäammattilaisen valinta on edellä mainituista syistä johtuen TAPIO ForestKIT GO!

Lue lisää TAPIO ForestKIT GO -maastosuunnittelusovelluksesta

Samuel Heinonen
metsäpalveluyrittäjä,
Metsänterä
Samuel työskentelee myös Tapion palveluksessa.

 

 

Mainos

Kommentit

Ei vielä kommentteja.