Mainos

Puuyhdistys – Kuin koko kylä ennen

Ennen metsä oli koko kylän yhteinen asia. Nyt kylää eli metsä- ja puualan toimijoita kutsutaan mukaan Puuyhdistykseen.

Puuyhdistys tuo esille alan yrityksiä ja ammattilaisia. Kuvassa metsuri Arto Kajava taimikonhoitotyössä.

Suomalaiset ovat aina saaneet elantonsa, vaurautta ja ruokaa metsästä. Metsä on aina ollut myös tärkeä paikka, jossa virkistyä ja rauhoittua. Ennen metsä oli kaikkien, koko kylän, yhteinen asia. Sitä kasvatettiin, hoidettiin, kaadettiin teollisuuden tarpeisiin ja käytettiin kodeissa: puusta rakennettiin kodit ja piharakennukset, puulla pidettiin kodit lämpiminä ja siitä tehtiin käyttö- ja tarve-esineitä.

Ajat ovat muuttuneet, mutta sama metsäkulttuuri on edelleen meillä verissä. Kylää eli metsä- ja puualan toimijoita kokoamaan ja niiden ääntä vahvistamaan on perustettu Northern Forest & Wood ry, tutummin Puuyhdistys. Koillismaan jylhien metsien keskellä perustetun yhdistyksen jäseniä ovat metsä- ja puutoimialan yritykset Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Lapissa.

Hyvinvoivat, kasvavat metsät ja puun kestävä käyttö ovat meille kunnia-asia, mikä on huomioitu myös maailmalla. Halu hyötyä metsästä taloudellisesti ja toisaalta arvostus ja tutkittu tieto luovat pohjan kehittää jatkuvasti uusia menetelmiä kasvattaa, hoitaa ja hyödyntää metsiä.

”Ihmiset kaikkialla maailmassa ovat alkaneet ymmärtää, että tulevaisuus on uusiutuvissa luonnonvaroissa eli metsissämme. Metsien hyvinvointi tuo hyvinvointia ihmisille, luo uusia työpaikkoja ja pelastaa osaltaan maapalloa”, toteaa Pölkky Oy:n tekninen johtaja, yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Pekka Tuovinen. 

Yhdessä enemmän

Puuyhdistys tukee jäsenyrityksiä vahvistamaan niiden omaa liiketoimintaa rakentamalla pohjoisen puusta kansainvälisen laatutason brändiä monipuolisella viestinnällä sekä kehittämällä yritysten ja muiden alan toimijoiden kanssa vastuullista metsätaloutta ja puun käyttöä. Tavoitteena on myös nostaa alueellista pohjoisen puun jalostusastetta, kehittää uusia puuhun perustuvia tuotteita ja palveluita sekä parantaa alan mainetta ja houkutella alalle työntekijöitä.

”Kaikki pohjoisessa puun kanssa työskentelevät painivat viestintäasioiden ja edunvalvonnan kanssa”, sanoo yhdistyksen toiminnanjohtaja Tanja Koukkula.

Koukkulan esiin ottama viestintä on tällä hetkellä toimialalla ajankohtainen ja kuuma aihe. Talousmetsien hoidosta ja metsien hakkuista esitetään julkisuudessa ja keskustelupalstoilla vahvoja mielipiteitä, joista myös alan toimijat saavat osansa.

”Yksi viestinnän kärjistämme on tuoda esille oikeaa, tutkimuksiin perustuvaa tietoa alasta. Haluamme tehdä näkyväksi metsä- ja puualanyritysten ja toimijoiden arvokasta työtä ja korkeaa ammattitaitoa sekä hyvää luontosuhdetta, alaa määritteleviä lakeja ja säädöksiä sekä alan nopeaa kehitystä ja korkeaa teknologiaa”, Koukkula kertoo.

Yhdistyksellä on omat verkkosivut, YouTube-ja somekanavat, joilla jäsenyritykset pääsevät esille. Yrittäjien kasvu- ja kansainvälistymishaluja ja tarpeita on kartoitettu, mikä on antanut suunnan viestintäsuunnitelmaan ja lähivuosien toimintasuunnitelmaan.

”Toimialalla on koko pohjoisessa Suomessa pitkät perinteet, vahvaa osaamista ja menestyviä yrityksiä, joiden toiminnan kehittämistä haluamme tukea”, Koukkula sanoo.

Katso jäsenyritystemme kanssa tehty video Pohjoisen puun tarina (Tuotanto: Hauki Media).

Mainos

Kommentit

Ei vielä kommentteja.