Keskustelut Metsänhoito Metsäkeskus selvitti: Ensiharvennuksista lähes …. Vastaa aiheeseen: Metsäkeskus selvitti: Ensiharvennuksista lähes ….

Vastaa aiheeseen: Metsäkeskus selvitti: Ensiharvennuksista lähes ….

Keskustelut Metsänhoito Metsäkeskus selvitti: Ensiharvennuksista lähes …. Vastaa aiheeseen: Metsäkeskus selvitti: Ensiharvennuksista lähes ….

suorittava porras suorittava porras

Kuusikon vähäpuustoisuuteen on muitakin syitä ,kun huono näkyvyys hakkuuta tehtäessä .

On todettu ,että leimikoita on  harvennettu liian aikaisin. Miksi? Onko latvusto sulkeutumassa liikaa ylitiheyden takia? Ylitiheyden aiheuttaa usein  hoitamattomuudesta johtuva korkea lehtipuuosuus.  Kun lehtipuunraipat raapaistaan energiaksi tai alue raivataan, ollaankin useimmissa tapauksissa relaskoopilla arvioitaessa tiheyden suhteen miinuksella. Runkolukua käytettäessä päädytään parempiin lukemiin.

Vajaapuustoisuuteen päädytään usein myös epätasaisten ylispuualueiden käsittelyn jälkeen. Kaksivaiheiset kuviot ovat lähes aina valmiiksi vajaapuustoisia toivotun puulajin suhteen . Nyt nämä ylispuusavotat ovat päätyneet väärään lokeroon ,kun ne on merkitty ensiharvennus-nimikkeen alle. Kaksivaiheisen kuvion kehittyminen on onnenkauppaa ja lopputulos ei läheskään aina toivottu. Nyt on nähty ,miten on käynyt.

On huomionarvoista ,että männiköiden kohdalla löytyi vähemmän arvostelun aihetta. Uskallan väittää ,että täystiheiden ja oikeaan aikaan harvennettujen kuusikoiden kohdalla on sama tilanne.

Pari kysymystä jäi vielä mieltä kaivamaan. Miten mhy:n korjuupalvelut ovat onnistuneet isompiin toimijoihin verrattuna ja mikä on energiapuuhakkuiden osuus heikon tuloksen saaneista harvennustyömaista?