Keskustelut Metsänhoito Koivun ensiharvennukseen 10 vuodessa Vastaa aiheeseen: Koivun ensiharvennukseen 10 vuodessa

Vastaa aiheeseen: Koivun ensiharvennukseen 10 vuodessa

Keskustelut Metsänhoito Koivun ensiharvennukseen 10 vuodessa Vastaa aiheeseen: Koivun ensiharvennukseen 10 vuodessa

Veli-Jussi Jalkanen

Tässä on keskustelun aloittaja Veli-Jussi Jalkanen.
Harjoitan monin tavoin järkevää, tieteeseen ja vankkaan kokemukselliseen tietoon perustuvaa ja pyrkivää metsätaloutta, jossa valtapuiden kasvuolosuhteet pyritään optimoimaan maan vesitalouden, ravinteikkuuden, lämpimyyden ja happipitoisuuden osalta sekä turvaamaan järkevillä harvennuksilla puiden latvuksille stressaamaton (puiden oksat eivät kosketa toisiaan) kasvutila.
Tähän sisältyy myös helposti minimitekijäksi muodostuva rungon keskipaikkeille tulevan valon määrä, joka on keskeinen tekijä yhteyttämisen tehokkuudessa ja karsiutumisen etenemisessä.
Yllättävä ja uusi havainto on, että runkopuun ja tukin kasvatuksessa tarvitaan totuttua huomattavasti väljempi metsikkö erityisesti varttuneilla puilla, jos halutaan päätehakkuussa kannattava 50 – 70 cm rkl ja 4-5 tukin runkopuu.
En seuraa, eikä minua kiinnosta tavanomaisuus tai perinteet, vaan koetan opetella, kehittää ja toteuttaa puun kasvatustani pelkästään järkiperusteilla.
Lue lisää metsäartikkeleitani sivulla http://www.vessi.eu.