Keskustelut Metsänhoito Metsäkeskus selvitti: Ensiharvennuksista lähes …. Vastaa aiheeseen: Metsäkeskus selvitti: Ensiharvennuksista lähes ….

Vastaa aiheeseen: Metsäkeskus selvitti: Ensiharvennuksista lähes ….

Keskustelut Metsänhoito Metsäkeskus selvitti: Ensiharvennuksista lähes …. Vastaa aiheeseen: Metsäkeskus selvitti: Ensiharvennuksista lähes ….

metsä-masa metsä-masa

Mielenkiintoista keskustelua Tomperilta ja A. Jalkaselta 23.2 metsänomistajien koulutukseen. Olisiko tässä koulutuksen vetäjän rooli MTK, etujärjestönä metsänomistajille ja maaseutuyrittäjille ja MHY,  puukaupan avustajana ja puunhankkiajana, järjestää neuvontaa ja koulutusta ??

Tällä hetkellä väitteet on huolestuttavia etenkin nuortenmetsien käsittelyssä etenkin  niille metsänomistajille, jotka ovat suunnittelemassa niitä ensimmäisiä harvennusrästien purkuja, osa näistä metsänomistajista voi  vallata passivioituminen, kun lisäksi lehdistö ja tiedotusvälineen kertoo huomattavista epäonnistumisista metsänhoidosa.

MHY:lle tässä näkisin olevvan hyvän syyn tarttua vetäjän rooliin,  turvaamalla hyvän metsänhoidon tasoa ja rohkaista metsänomistajia puukaupoille.