Keskustelut Harrastukset Hirvikannan koon vaihtelusta halutaan eroon Vastaa aiheeseen: Hirvikannan koon vaihtelusta halutaan eroon

Vastaa aiheeseen: Hirvikannan koon vaihtelusta halutaan eroon

Keskustelut Harrastukset Hirvikannan koon vaihtelusta halutaan eroon Vastaa aiheeseen: Hirvikannan koon vaihtelusta halutaan eroon

mehänpoika

Kirjoitushan käsittelee MMM:n tilaamaa tutkimusta, jonka se on myös rahoittanut. Se lienee ollut keskeisesti vaikuttamassa Kansallinen metsästrategia 2035:n laadinnassa.

Ote:

”Ilmastonmuutos kasvattaa metsätuhoriskiä. Myös kasvavat hirvieläinkannat aiheuttavat metsätuhoja ja vaikuttavat puulajivalintoihin ja metsän käsittelyyn. Metsien hyönteis-, sieni- ja myrskytuhojen esiintymisten todennäköisyys kasvaa, joten varautuminen ja riskien hallinta korostuu.”

Ilmeisesti luotetaan siihen, että entistä suurempi metsänomistajajoukko liittyy hirviporukkaan hyvää taloudellista hyötyä tavoittelemaan, sekä tekemään hirvieläinkantoja lisääviä päätöksiä.  Metsänomistajan pitää ymmärtää tehdä viisaita päätöksiä eri metsänhoitokohteissa.