Keskustelut Harrastukset Hirvikannan koon vaihtelusta halutaan eroon Vastaa aiheeseen: Hirvikannan koon vaihtelusta halutaan eroon

Vastaa aiheeseen: Hirvikannan koon vaihtelusta halutaan eroon

Keskustelut Harrastukset Hirvikannan koon vaihtelusta halutaan eroon Vastaa aiheeseen: Hirvikannan koon vaihtelusta halutaan eroon

mehänpoika

Lukasin! –  Näyttäisi siltä, ettei ole parempi tämä uusi KMS2035 edelliseen verrattuna. Esimerkiksi metsästyksen avulla tavoitteelliseen hirvikantojen tiheinä pitämiseen ei tässäkään strategiassa millään tavalla puututa. Päinvastoin!

Ko. KMS2035:n sivulla 18 on otsikon 2.2.7 Metsänomistus-otsikon yläpuolella teksti: ”Myös kasvavat hirvieläinkannat aiheuttavat metsätuhoja ja vaikuttavat puulajivalintoihin ja metsän käsittelkyyn.” Lause ei tarkoittane yksin valkohäntäpeuroja, vaan odotettavissa on hirvikannan kasvattaminen. –  Epäilen metsälehden uutisen hirvien hyödyistä maanomistajille olevan ainakin osaltaan oletuksen takana.

Sivulla 47 otsikon ”Käännetään talouskäytössä olevien metsien monimuotoisuuskehitys elpymisuralle” -alla taulukossa: Lehtipuun määrä, ei koivu (kpl/ha) ——  kasvaa talousmetsissä,  Sitten otsikon ”Vahvistetaan metsien ilmastokestävyyttä ja hallitaan tuhoriskiä” -otsikon alla taulukossa: Metsätuhot (ha)  —–  ei kasva.

– Ehkäpä kuusettumisesta aiheutuviin tuhoihin osataan vielä varautua eli riskit hallitaan! Nimittäin sivulla 18 Metsänomistuksen yläpuolella kylläkin tunnustetaan, että ”Metsien hyönteis- ,sieni- ja myrskytuhojen esiintymisten todennäköisyys kasvaa, joten varautuminen ja riskien hallinta korostuu”. –  Lohdullista!

–  Ehkä varautuminen olisi pitänyt tehdä paljon aiemmin. Samalla olisi varmistunut metsien hyvä kasvu, talousmetsien monimuotoisuuden paraneminen ja hyvä hiilensidonta. Hirviharrastus on vienyt pohjaa elinkeinolta ja vaikeuttaa ilmastomuutokseen sopeutumista.