Keskustelut Harrastukset Virkistyskäytön arvo

Esillä 3 vastausta, 11 - 13 (kaikkiaan 13)
 • Virkistyskäytön arvo

  Metlassa on tutkittu metsien virkistyskäytön arvoa:

  Virkistyskäyttöä edistävä metsänhoito valtion talousmetsissä:
  hyötyjen rahamääräinen arvo

  http://www.metla.fi/
  julkaisut/workingpapers/
  2013/mwp261.pdf

  Vaikka hinnoitteluun sisältyykin epävarmuustekijöitä, virkistysarvo on mahtava. Tässä ei ole mitään uutta. Pari asiaa kuitenkin kiinnittää huomiota. Annukka Valkeapään tutkimuksessa Suomen metsistä ja metsäpolitiikasta todettiin, että talousmetsien hoitoon yleisesti ottaen ollaan tyytyväisiä. Metlan tutkimuksessa päädyttiin samanlaiseen tulokseen. Tämän varmaan yo-lautakuntakin ottaa huomioon arvostelussaan.

  Toinen, ehkä tutkimuksen kannalta merkittävämpi asia on se, että ainakaan Metlan tutkimuksessa ei puhuttu sanallakaan hirvikärpäsistä, jotka ovat minun mielestäni merkittävimpiin kuuluva talousmetsien virkistyskäytön arvoa rajoittava tekijä. Enkä usko olevani yksin mielipiteeni kanssa. Samaa olen kuullut muiltakin. Metsästyksestä tutkimuksessa puhuttiin, mutta ei sen seurauksista.

  Ehkä hirvikärpäskantojen säätelyä ei nähdä osana metsänhoitoa, vaikka suora ja merkittävä yhteys noilla on. Toivottavasti jatkossa tämä asia otetaan tasaveroisesti muiden tekijoiden rinnalle silläkin uhalla, että paine riistahallinnon suunnalta kasvaisi. Tutkijoiden tehtävänähän on käsitellä asioita tietyn, päivänvaloa kestävän periaatteen mukaan, ei vältellä niitä.

 • A.Jalkanen A.Jalkanen

  Oikeastaan ihan sama kaataako ne hirvet seuralainen vai turisti, mutta turisti ei voi tykätä jos niitä on kovin harvassa.

  Tuo metsätalouden tehokkuuden ja virkistysarvon suhde ei ole lineaarinen eli suoraviivainen. Tutkimukset viittaavat siihen että maiseman kauneus ja monimuotoisuus lisäävät usemmille ihmisille virkistysarvoa. Itselleni ainakin luontokohteiden huomioiminen, hakkaamattomat kuviot ja säästöpuut lisäävät virkistysarvoa.

  Sopiva tasapaino puuntuotannon, monimuotoisuuden ja maiseman kesken on minulle optimi kaikkien hyötyjen suhteen. Mutta jokaisella on oma optimiratkaisunsa.

  tamperelainen tamperelainen

  Otsikko :”Virkistyskäytön arvo ” on sellainen että hallituksen butjettiriihessä Käteinen ja JJurpilainen räväyttää vähinttäänkin ALV:n ja oletetusta virkistysarvosta( esim tyyliin ktso vuoden 2013 verotaulukot,Metsämaan hehtaarikohtaiset verolliset virkisrysarvot kunnittain) pääomaveron(30%)
  Kiinteistöveroidea muuttuisi virkistyskäyttöveroksi !!

  mehänpoika

  Glan viestiketjun alussa mainitsema ”hirvikärpäskantojen säätely” (pienentäminen) olisi hyvä saada toimenpiteineen mukaan nyt uusittavana olevaan metsälakiin. Ehkä tällä metsien virkistyskäytön arvoa vähentävällä haitalla perustellen voisi hirvien määränkin saada pienemmäksi.

  Siis pyyntiluvista vapaa hirvieläinten metsästys olisi perusteltua myös lisättäessä metsien suuria virkistyshyötyjä entisestään. Esimerkiksi suuri osa kesämökkiläisistä on joutunut jättämään hirvikärpästen vuoksi ohjelmistaan syksyiset mökkireissut.

  Marjastus, sienestys, metsästys, metsänhoito, hankintahakkuu sekä muu luonnossa liikkuminen elokuun alun jälkeen syksyllä kärsii liian suureen hirvikannan mukanaan tuomista hirvikärpäsistä. Sääliksi käy myös metsäammattilaisten tai maanmittareiden työ hirvikärpäsaikaan.

  Kyllä virkistysarvojen tutkijat saisivat jalkautua hirvien talvehtimisalueille karhunmetsästyksen aikoihin. Omakohtaiset kokemukset eivät tule esille kyselytutkimuksilla.

Esillä 3 vastausta, 11 - 13 (kaikkiaan 13)