Keskustelut Metsänhoito Säätöauraus Koillismaalla

Esillä 4 vastausta, 11 - 14 (kaikkiaan 14)
 • Säätöauraus Koillismaalla

  Metsänhoitosuosituksissa: ”Säätöaurauksessa voidaan säätää muokkausjäljen syvyyttä ja leveyttä sekä jättää muokkauskatkoja.Kivennäismaiden aurauksissa suositellaan, että aurausvaon keskisyvyys jää alle 25
  cm. Säätöauraus soveltuu Pohjois-Suomen soistuneille, tiivispohjaisille sekä paksukunttaisille,
  verraten viljaville maille.”

  Koillismaalainen metsätalous tarvitsee monesti kosteusolojen ja maan lämpimyyden takia palletta pienien taimien kehittymiseksi puiksi. Palle metsänuudistamisen yhteydessä mahdollistaa kasvuun lähdön keinollisen kylvön tai istutuksen yhteydessä, koska taimille olosuhteet kasvaa isoiksi puiksi saadaan paremmiksi palteen päällä.Palle on hyvä monesti myös luontaisessa uudistamisessa. Uudistuksessa on järkevää saada kosteusolot paremmiksi ja lämpösummaa nostettua palteen ominaisuuksilla.

  Koillismaalla Kuusamossa on tapana puhua säätöaurauksesta, vaikka se tehdään puhtaasti yhdessä asennossa piennarauralla todellisuudessa pyrkimättä palletta tekemään istutettaville taimille.

  Palleauran muoto on sellainen, että puritään tekemään palle puiden taimien kasvuolosuhteiden parantamiseksi, varsinkin kosteusolojen kannalta. Piennaraura on vastaavasti sellainen siipimuodoltaan, ettei niillä voi synnyttää palletta. Vain kuntan ja kantojen siirtoa sivuun ja kivien mekaanista nostelua.Tehdään pahimmassa tapauksessa todella hyvät polut poroille, johon taimet on jouduttu istuttamaan palteen puuttuessa menetelmän heikkouden takia.

  jatkuu…

 • Kurki

  Kyllä penkan tai kohouman tekeminen oli se sitten auraamalla tai mätästämällä on taimen kasvuulähdölle ensiarvoisen tärkeää.
  Itse ojitusmätästin yhden matalaturpeisen kohteen niin, että edellisen ojan täytin pintaturpeella ja pinalle koko alueelle sitten tuli ojanpohjasta tasainen hiekkakerros eli yritin tehdä alueeesta tasaisen.
  Tasainenhan siitä ei tullut, vaan paikka paikoin oli silmin havaittavia laajempia 20..50 cm kohoumia.
  Kävi näin että istutetut männyt näillä kohoumilla lähtivät erittain hyvin kasvuun, mutta kohoumia alemmilla paikoilla taimia ei meinannut saada kasvamaan useiden istutusten jälkeenkään millään opilla.
  Vaikka maapohja kauttaaltaan oli enintään kostea vettäläpäisevää hiekkaa, niin vasta kovalla lannoituksella onnistuin saamaan lanttopaikkojen taimet kasvuun, mutta taimet jäivät pahasti jälkeen muun alueen kehityksestä.

  Jo vanhemmissa kangasmetsissäkin olen myös pannut merkille että, jos kankaalla on vaikka 50 cm alempana oleva aarin pari lanttopaikka siinä ei kasva yhtään puuta. Kohta kyllä kasvaa puolen metrin korkuista mustikkavarvikkoa ja marjavuotena antaa hyvän mustikka sadon, mutta luonto siina ei puuta kasvata.

  Eli olipa metsäpohjan kohouma pienempi tai laaja, niin siellä puu kasvaa hyvin, mutta jo 10 m päässä 50 cm alempana olevassa lanttopaikassa ei yhtään mitään.

  A.Jalkanen A.Jalkanen

  Täällä etelässä pärjätään kosteampien ja rehevämpien kohteiden mätästyksellä, ja kuivemmilla ja karummilla kohteilla äestyksellä (männyn konekylvö vaihtoehtona) tai kaivurilaikutuksella. Olisiko se palleauraus välttämätöntä säilyttää? Aurauksesta on haittaakin: ravinteita todennäköisesti huuhtoutuu enemmän voimaperäisen muokkauksen jälkeen (paljon kivennäismaata paljastettu), mustikan varvustot menetetään ja kulkeminen hankaloituu plus maisema on pitkään myllätyn oloinen.

  Ravinteiden huuhtoutumisen kannalta suurin vaikutus on sillä, tehdäänkö avohakkuu vai ei. Maanmuokkaus vaikuttaa seuraavaksi eniten. Jos ravinteita on paljon liikenteessä, eli puut kasvavat hyvin, tarkoittaa se todennäköisesti sitä että heti avohakkuun ja muokkauksen jälkeisinä vuosina on myös huuhtoutumista tapahtunut, kun kasvipeite ei vielä sido ravinteita (hakkuutähteet kyllä sitovat jonkin verran). Mutta loppusaldo riippuu monesta tekijästä; paitsi maanmuokkauksen intensiivisyydestä (kuinka paljon maata paljastuu), myös mm. maan kaltevuudesta.

  Korpituvan Taneli Korpituvan Taneli

  Pitkäparta:
  ”Kaivurimätästys parhaimmillaan on hyvä menetelmä, mutta urakkatyönä tehtynä ei lähellekään poista kilpailevaa kasvustoa niin paljon kuin auraus. Kuitenkin pohjoisen heikkokasvuisilla alueilla metsänkasvatuksessa pitäisi olla mahdollisimman tehokas, niin kaikki keinot tulisi sallia. ”

  En tässä nyt olisi aurausta kieltämässäkään, antaa kaikkien kukkien kukkia.
  Ihmettelen vain sitä, että vanhasta,isojen alojen, hyvästä keinosta yritetään pitää kynsin hampain kiinni, vaikka tekniikka on jo ajanut siitä ohi.

  Sillekkin viimekesän auraustyömaalle piti ottaa kuitenkin myös kaivinkone. Sillä siis tehtiin se märempi keskikohta, mutta myös auran aloituksien ja lopetusten jättämät laikut.

  Itse olen siirtynyt mätästyksissä tuntitaksaan. Silloin saa sen mitä on vaatinutkin. Viimeksi vain olisi saanut hiukan enemmän vaatia kivien piilottamista, mutta omapa oli mokani. Tuntityönä voi samalla tasoittaa mahdolliset koneen urat ja muut haittatekijät.

  Terveisin: Korpituvan Taneli

  sammeli

  Toivottavasti en muista nyt väärin ja anna väärää tietoa emeritus proffessori Jukka Valtasen nimissä, mutta toissa kesänä viimeksi olin samalla retkeilyllä hänen kanssaan. Käytiin tutustumassa Osaran ja muihinkin aukeisiin. Valtanen kertoi, että reilulla palleaurauksella saadaan aurauspenkkaan luotua ensimmäisen 10-15 vuoden ajaksi olosuhteet taimen kasvulle samanlaiseksi kuin luontojaan jopa 600 km.(myös E.kubin on asiaa tutkinut) etelänpänä. Kohollaan oleva penkka vapautuu lumesta selvästi aikaisemmin ja ottaa tehokkaasti vastaan auringon lämpöä. Penkassa juuriston lämpötila saadaan pitkäksi aikaa kasvun kannalta optimaalliselle tasolle, penkka kun lämpenee läpeensä (juuriston kasvuolosuhteethan ovat se keskeisin puuston kasvua rajoittava tekijä, ei ilmaston lämpö.) Paksukunntaisilla tai keveästi muokatuilla alueilla lämpötila ei koko kesänä nouse tarpeeksi. Muistinvaraista tässä Valtasen sanomassa on se oliko mätästyksen vastaava vaikutus 200 vaiko 300km. Eli karkeasti sanottuna Koillismaan korkeuksilta mätästämällä voitaisiin siirtyä eteläisen Kainuun korkeuksille, aurauksella vastaavasti etelä-hämeeseen. Senkin muistan, että aurauksen tuoma suuri hyöty hupenee nopeasti kohti etelää siirryttäessä, koska siellä kasvukauden pituus riittää luontojaankin lämmittämään maaperää. Taneli mm. kertoi kokemuksistaan Pudasjärveltä Osaran aukeilta. Nämä alueet eivät sijaitse kuin n. 100km oulua pohjoisenpana (pohjois-eteläsuunnassa), mutta alueiden korkeus, mannermaisuus ja humidisuus vaikuttavan sen, että esim. talvi on yli kuukauden pitempi kuin Oulussa ja kasvukausi vastaavasti lyhyempi. Säätöauraus tosin on selvästi käytettyjä menetelmiä kevyempi vaihtoehto, mutta myös palleauraus on haluttaessa yhä saatavissa.

Esillä 4 vastausta, 11 - 14 (kaikkiaan 14)