Keskustelut Puukauppa Nettotulon optimointi

Esillä 10 vastausta, 21 - 30 (kaikkiaan 115)
 • Nettotulon optimointi

  Kyseessä on perintönä saatu metsäpalsta, jossa on päätehakkuukelpoista  (MHYn arvion mukaan) puuta noin 200.000,- arvosta.  Siis koko palsta on pääsääntöisesti yli 100 vuotiasta tukkipuuta.

  Vaihtoehtojahan on pääpiirteittäin kolme, joiden verovaikutukset ja sitä myötä nettotulo on hyvinkin erilainen. Ne ovat:

  *  tehdä päätehakkuu ja pitää maapohja, jolloin puunmyyntituotto on pääomatuloverotettavaa. Perintöverotettua osuutta ei huomioida mitenkään.

  * myydä metsä palstana, jolloin perintöveron laskennassa huomioitu osuus vähennetään myyntihinnasta

  * tehdä päätehakkuu ja myydä saman verovuoden aikana maapohja, jolloin puun myyntituotosta vähennetään myyntitappiona perunkirjoitusarvo.

  Lisäksi tietysti mahdollisuutena on edellisten yhdistelmät, mutta mitä vaihtoehtoa näppituntumalta pidätte parhaana ja miltä tahoilta ja missä järjestyksessä kannattaa pyytää tarjouksia?

  Metsään sijoittaminen on jatkossakin varteenotettava vaihtoehto, mutta erinäisistä syistä johtuen ei kyseisellä metsäpalstalla.

   

 • Visakallo Visakallo

  Eipä minullakaan ole ollut veroissa juuri valittamista, kun kaikki on ostamalla ostettu. Ei ole peruja eikä lahjoja tullut, enkä ole niitä koskaan odottanutkaan. Siinä mielessä hyvä tilanne, ettei kenelläkään ole ollut saumaa tulla soittamaan suutaan. Tämän palstan suunsoittajat ovat rentouttavaa kevyen sarjan viihdettä.

  sitolkka

  Että jos minä en saa perintöä niin toiset, jotka saavat, niin maksakoot ankarimman mukaan. Ah, niin suomalaista! Suomalainen on valmis vaikka maksamaan kaksi sataa, jotta naapuri ei saa satasta.

  sitolkka

  Metsässä tänä päivänä tekemäni työ tehdään tulevien sukupolvien hyväksi. Nekin jotka ovat kaikki metsänsä rahalla ostaneet, eivät saa palstojaan arkkuun mukaan. Ei se hyvältä tunnu jos tekee työtä jälkipilvien hyväksi ja sen työn tuloksesta ankarasti verotetaan. Moni toivoo perillisilleen parempia lähtökohtia kuin itselleen. Raha tulee aina rahan luo on vanha sanonta. Kun on pelimerkkejä niin voi pelata. Jotkut tosin osaavat olla kateellisia jopa itselleen.

  Puu Hastelija

  Jörrikän mutkat suoriksi laskelmaan pieniä visioita, jos ja jos, niin miksi osakkeille ei tässä visiossa määrättäisi arvoa kuolinpäivän mukaan tai huomioitaisi ainakin hankintameno-olettama 20%. Tai myytäisi se lainan kohteena oleva asunto, luovutus verovapaa (oma asunto, asuttu yli 2v) ja muutetaan johonkin mielyttävän ilmaston ja verotuksen maahan, jossa vasta otettaisiin arvopaperit käyttöön.

  Täysin realistinen vaihtoehto nostaa kytkintä, kun kuuntelee säätytalon sosialistien visioita.

  Visakallo Visakallo

  SAK:n esittämillä toimenpiteillä rahaa kerättäisiin lisää 960 miljoonaa. 288 miljoonaa euroa listaamattomien yritysten osinkoverotuksen kiristämisellä, 141 miljoonaa sukupolvenvaihdoshuojennuksen leikkaamisella ja 130 miljoonaa yrittäjävähennyksestä luopumisella. Lisäksi listalla on mm. vuoden 2016 perintö- ja lahjaveroasteikon palauttaminen.

  Tolopainen

  Miksi SAK ei esitä menojen vähennyksiä, nehän on kuitenkin tehtävä, joko nykyisen hallituksen tai tulevan porvarihallituksen. Kestävyysvaje on edelleen miljardeja. Se on kummallista että demokratiassa on kauhean suosittua lisätä yhteisiä menoja, niillä ei ole mitään ylärajaa.

  TTL

  Yksi mahdollisuus on myös pitää palsta.

  Puusto varmasti kasvaa edelleen luokassa 2 % rahana, vaikka pääomaa onkin paljon kiinni siinä. Lisäksi puun hinta nousee noin 3% vuodessa pitkällä aikavälillä.

  Lisäksi arvostukset saattavat yhteiskunnassa muuttua. Uskon mieluummin metsän suhteen positiiviseen suuntaan kuin negatiiviseen.

  Esimerkiksi pitämällä edelleen 10 vuotta, saa pääomalle kohtuullisen tuoton.

  jörrikkä

  Ihan hyvä pointti, kuitenkin kyseinen palsta on tarkoitus muuttaa rahaksi, koska verotuksen takia se on järkevintä. Noin neljäsosa myyntituloista käytetään lainojen poismaksuun, mikä vapauttaa kassavirtaa noin tonnin kuussa, millä on arkielämälle ihan tuntuva vaikutus. Suurin osa kuitenkin sijoitetaan, toisen metsäpalstan ehkä noin 50 tonnin hintainen on yksi todennäköinen sijoituskohde.

  Lähinnä pähkäilyn aiheena on kannattaako puut hakkauttaa itse ja myydä avohakattu maapohja pois saman verovuoden aikana. Yksi tuttava on sen valmis ostamaan ja hoitamaan siihen istutukset sun muut. Lähinnä tavoitteena saada se lapsille puuhailua varten ja oppimaan työntekoa. Vai tuottaako enemmän myydä se hakkukypäsänä palstana. Noissa vaihtoehdoissa koko tuotto menee perintöverotusasteikolla.

  Periaatteellinen ongelma on arvioida kummalla tavalla siitä saisi enemmän. Koko palstan myymällä kokonaishinta on varma, hakkuulla on taas epävarmuustekijänä arvion ja toteutuman välinen ero.

   

   

   

  Jalapa

  Myymällä käteenjäävä osuus on varma. Oliko puusto kuusta vai mäntyä ja missäpäin palsta sijaitsee? Lounaassa kuusikossa vaarana maannousema, eikä tukkiosuus välttämättä toteudu.

  Puustoarviot taas usein? alakantissa. Vanhemmat palstalaiset voinevat kommentoida lisää.

  jörrikkä

  Palsta on Päijät-Hämeen eteläosassa, kuusitukkia on noin 1900 ja mäntytukkia noin 1000 kuutiota, mänty- ja kuusikuitua yhteensä 700 ja pikkusen koivukuitua. Maantie on palstan vieressä ja palstalla voidaan hakata kelirikko ja kesä-aikana.

Esillä 10 vastausta, 21 - 30 (kaikkiaan 115)