Keskustelut Tekniikka Metsäkeskus

Esillä 8 vastausta, 21 - 28 (kaikkiaan 28)
 • Metsäkeskus

  Merkitty: 

  ”Metsäkeskus aloittaa yt-neuvottelut, haussa myös säästöt henkilöstökuluissa”

  Olen ollut siinä käsityksessä, että ainoa peruste yt-neuvotteluille on säästöt henkilöstökuluissa.  Näin sitä uutta oppii metsälehteä lukemalla.

 • Visakallo Visakallo

  Zumin maailmankuva on kadehdittavan yksinkertainen. Valitettavasti se ei vain ole totta.

  MaalaisSeppo

  Metsäkeskuksella on muitakin töitä kuin Kemeran valvonta. Mm metsälain toteutumisen valvonta. Zumi ehkä haluaa myös rajoittaa sitä. Poliisitkin valvovat lakien noudattamista. Saivat lisärahaa, Mikä voi kismittää joitakin tyyppejä.

  Visakallo Visakallo

  Wikipedia: ”Metsävaratieto pitää sisällään tietoa muun muassa metsien kasvupaikoista ja puustosta, erityisen tärkeistä elinympäristöistä sekä metsien käytöstä. Metsävaratiedot metsän laadusta ja puumäärästä voivat olla osin puutteellisia, sillä ne perustuvat laserkeilaamalla kerättyyn kaukokartoitustietoon tai vanhempaan, maastossa kerättyyn ja ajantasaistettuun metsäsuunnittelutietoon. Siksi metsänomistajan kannattaa käydä aina tarkistamassa metsänsä tiedot myös maastossa.”

  Tolopainen

  Hiukan ihmetyttää koko metsälaki, sehän on pahasti vanhentunut ja perustuslain vastainen. Jokainen voi tehdä omaisuudellaan mitä haluaa. Ei siihen virkamies voi puuttua. Kukaan ei puutu, vaikka taloni huoneiden seinät olisi levypinnalla ilman maalia tai tapettia.

  Toisaalta tiedämme, että hirvet aiheuttavat metsävahinkoja, kuitenkin valtion virkamiehet määräävät, että hirviä pitää olla vähintään kolme/ 1000ha.

  Metsuri motokuski

  Metsälailla on ollut hieman eri tarkoitus kun sinun talollasi. Metsälain tarkoituksena on  mm turvata puuston kasvua ja kansantaloudelle tärkeän tuotteen kasvua. Se että jos sinun talosi on levypinnalla niin se tuskin kansantalouteen suuremmin vaikuttaa. On hyvä erottaa eri lakien tarkoitus.

  Petkeles Petkeles

  ”Tämän lain tarkoituksena on edistää metsien taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää hoitoa ja käyttöä siten, että metsät antavat kestävästi hyvän tuoton samalla, kun niiden biologinen monimuotoisuus säilytetään.”

  Tällä hetkellä kaikki kohdat paitsi ”ekologisesti” ja ”biologinen monimuotoisuus” täyttyvät käytännön toiminnassa.

  Tolopainen

  Viimeaikoina kansantalous on alkanut kiinnostua enempi lahopuista ja vähemmistä hakkuista. Meille on tullut eturistiriita, vaikka laki on edelleen sama. Metsän uudistamista ei enää kukaan valvo, aikoinaan metsät rauhoitettiin jos ei uudistanut hakkuun jälkeen. Nykyisin riittää, että aukkoon  tulee hieskoivikko, sehän on hiilinielu ja lisäksi monimuotoinen, kun siellä on erilaisia lehtipuita ja muutama havupuu.

  Toisaalta, jos maassa ei ole riittävästi puunjalostuskapasiteettia, metsien puumäärä vain kasvaa, mutta ei rahallinen tuotto. Valtion pitäisi vahtia myös sahoja ja tehtaita, että käyvät täysillä. Metsätalouden merkitys Suomen taloudelle on laskenut vuosia.

  Puuki

  Kaukokokartoitus antaa vain viitteellistä tietoa puustosta sekametsäkuvioilla; jossain on vähemmän jossain enemmän puuta kuin on arvioitu.   Kannattaa todellakin käydä maastossa esim. ennen  leimikontekoa eikä luottaa noin arvioon.  Pellonmetsityskohteella joka ei täyttänyt kriteereitä pitäisi puuta olla nyt n. 110 m³/ha mutta luonnossa siellä on muutama 10-mottia /ha. Suurin osa kaukokartoistuskuvassa näkyvistä latvuksista on pajupuskia jotka lahoaa   n. 10 vuoden kuluessa.  Niiden latvuspeittävyys on laaja mutta kasvatuspuutahan ne  ei ole .

  Kun nyt oli uutisena, että metsien kasvu on taittunut,niin heti oli joku mattiliimatta kertomassa miten puuta pitää tuoda ulkomailta lisää koska kasvu vähenee Suomessa.  Kuitenkin tilanne on se että puuvarasto oli silti edelleen lisääntynyt eli mm. lahopuuta oli tullut metsiin lisää.  Taittuuhan se kasvu, kun joka vuosi jätetään yhä enemmän puuta korjaamatta ja metsät ikääntyy.  Nuoret metsät kasvaa parhaiten ja se kasvu kannattaa korjata käyttöön kotimaassa korvaamaan uusiutumattomia luonnonvaroja.

  Yli 100 vuotiaat puut on lisääntyneet E-Suomessa vaikka esim. hesari (viikkolehti) kertoo käppyrän kanssa miten niiden määrä on romahtanut Suomessa.   Lapissa ne on vähentyneet , ei muualla Suomessa. Sen näkee suoraan siitä ko käppyrästä jos on silmät päässä.

Esillä 8 vastausta, 21 - 28 (kaikkiaan 28)