Keskustelut Metsänhoito Kuusi / mänty sekametsä MT pohjalle

Esillä 10 vastausta, 11 - 20 (kaikkiaan 70)
 • Kuusi / mänty sekametsä MT pohjalle

  Minulla on ollut viime vuosina tapana uudistaa lahovikaiset MT pohjan kuusikot kuusi / mäntysekametsäksi. Rehevimmät osat kuviosta kuusta 2/3 ja loput mäntyä, vähemmän rehevät osat toisin päin. Taimia istutetaan vähintään 2000kpl/ha.

  Koivua en halua kasvattaa, joten olen päätynyt sekametsäratkaisuun juurikin tuon tyvilahon uusimisriskin takia. Idea on ensiharvennuksessa suosia kuusta, mikäli tyvilahoa ei löydy. Jos löytyy, niin tällöin painotetaan mäntyä. Lisäksi olen ajatellut em. sekametsätyypin olevan myös turvallisempi mahdollisten kirjanpainaja yms. tuhojen kannalta.

  Mitä riskejä näkisitte tuossa? Onko mahdollista, että ensiharvennuksen kantohinta olisi huonompi, kun korjuussa onkin kahta eri puutavaralajia yhden sijaan?

 • Jätkä pätkät

  Aikoinaan Evon Metsäopiston johtaja sanoi, että ”Koivun juuristo muokkaa maata kuin sitä hiljaa äestettäisiin”.
  Koivu on monilahjakas puu, eikä pienin etu sillä ole se, että ensiharvennus pitää tehdä jo parikymppisenä, toista ei voi odottaa kymmentä vuotta ja hyvin hoidettu koivikko on uudistuskypsää 45 vuotiaana.
  Lisäksi koivu on paras maaperän parantaja – Lepän jälkeen.

  A.Jalkanen A.Jalkanen

  Tuotosta ei pysty ennustamaan ihan tarkkaan etukäteen, mutta jos verrataan jalostettuja alkuperiä, ei kuusen ja koivun kiertoaika MT:llä nykyisin juurikaan poikenne toisistaan. Korjatkaa kellä on parempaa tietoa!

  Koivuvaiheella on kysyjän tapauksessa kaksi etua: kasvualusta puhdistuu juurikäävästä ja hoidetun koivikon (taimikonhoidot ja karsinnat tehty) alle muodostuu vähitellen ilmaiseksi uusi terveempi kuusikko. Terveyttä edistää entisestään, jos myös lahot kuusen kannot poistetaan. Nämä näkökohdat huomioiden taloudellinen tuotto lienee varmempi koivuvaihtoehdossa.

  Koivikko voidaan perustaa myös kylvämällä jalostetulla siemenellä. Mänty voidaan sallia sekapuuna, ellei alueella ole havaittu männynjuurikääpää.

  Hirviongelma pitää tietenkin olla hallinnassa. Sille ei pidä antaa periksi ja tehdä puulajivalintaa hirvien ehdoilla. Muistakaa lisäksi, että melko yleinen metsäkauris syö myös kuusen taimia!

  Metsuri motokuski

  Onhan niitä aika paljon noita mänty / kuusi sekametsä harvennuksia tehty. En usko että myyntiin sillä on kovinkaan paljon vaikutusta, koska aika paljon kuusta kuitenkin hakataan selluksi. Tosin ne ajetaan eri kasaan mutta menevät kuitenkin sellutehtaalle. Toisaalta nykyään haetaan jo pienetkin kuusierät ja siten se ei minusta ole mikään ongelma. Nykyään taitaa mänty tai kuusikuidun hintaero olla niin pieni että kahden puulajin valikoimalla tuskin merkitystä on leimikosta saatavaan hintaan.

  Sen olen kyllä huomannut että tyvilaho harvoin on koko kuviolla kauttaaltaan vaan ne ovat enemmänkin pesäkkeinä jossain kohdin kuviota. Usein nämä pesäkkeet ovat joko ahtaiden ajourien varsilla tai sitten vedestä kärsivillä alueilla. Olen pohtinut että olisko järkeä näille tietyille alueilla istuttaa vaikka koivua. Minusta aloittaja voisi harkita jopa lisätä koivu tuohon kahden puulajin sijaan, jos lahopesäkkeet sattuisivat olemaan tiedossa.

  Minusta lienee tärkeintä valita oikea puulaji oikeaan maapohjaan kuin pohtia useamman puulajin problematiikkaa myynnin kannalta. Varmaan eniten tehdään siinä vahinkoa että mänty istutetaan liian reheville maapohjille. Joissa vaikka koivu voisi menestyä ihan hyvin. Tarpeeksi harva istutus koivulle niin uskon että aika helposti se onnistuisi harvennus muun kuvion puuston mukaan.

  Visakallo Visakallo

  En tarkoittanutkaan Anton sitä, että kuusta pitäisi kasvattaa koivun sijasta kuusen jälkeen, vaan sitä, ettei koivun taloudellinen tuotto ole yhtä hyvä kuin kuusella.
  Myös mänty voittaa koivun silloin jos ollaan mänyn maaperällä.
  Jokainen meistä, jotka olemme nähneet kasvatettavan hoidettuja metsiä koko niiden kiertoajan, tiedämme tämän, – eikö vain?
  Minulla on nyt tulossa vajaa kymmenen hehtaaria koivikkoa päätehakkuuta edeltävään harvennukseen.
  Saamme siitä taas lisää mielenkiintoista mittaustietoa.
  Kuvia näistä koivikoista olenkin laittanut tänne pari kertaa.
  Samoihin aikoihin tehdään samanikäiseen ja samalla maapohjalla kasvavaan kuusikkoon toinen harvennus.
  Siitä saamme myös samalla tavalla mittaustiedot.
  Molempien kohteiden ikä istutuksesta on 27 vuotta.

  Visakallo Visakallo

  ”On melko selvä juttu, että kun metsää kasvattelee esim 130 vuotta, niin siellä on puuta enemmän kuin vaikkapa koivua samanlaisella kasvualustalla puolta lyhyemmässä ajassa.
  Tavalliselle metsänomistajalle ei liene kovin merkittävää, kuinka hyvin metsä antaa kuutioita, kun itse on ollut tuhkauurnassa seitsemänkymmentä vuotta.”

  Lähettäjä: Jätkä

  Jätkä tekee tässä edelleen sen saman perinteisen virheen kuin yllättävän moni muukin täällä, eli vertailee viljellen hoidettujen metsien lyhyitä kiertoaikoja luonnontilaisten tai muuten hidaskasvuisten metsien pitkiin kiertoaikoihin.
  Näinhän ei voi silloin tehdä jos vertaillaan eri puulajien uudistamisen taloudellista kannattavuutta.
  Kuten hyvin tiedämme, koivun ja kuusen kiertoajat ovat niille kummallekin sopivalla maapohjalla lähellä toisiaan, koivulla hieman lyhyempi.
  Mänty painii omassa sarjassaan, sillä sen ominaisilla maapohjilla eivät muut puulajit sille taloudellisessa mielessä pärjää.

  kuusessa ollaan

  Kahta sekaistutettua kuviota olen seurannut niiden alkukehityksestä viime talvina tapahtuneisiin ensiharvennuksiin asti. Toisessa tapauksessa sekoitus 1:1 kuusi ja mänty, toisessa 2/3 kuusta. Molemmissa tapauksissa ensiharvennuksessä lähtivät lähes kaikki männyt, niistä oli muodostunut yllättävän oksikkaita. Molemmat kuviot ovat nyt lähes puhtaita kuusikoita.

  Itsellä on pari kuviota, joihin istutettiin kuusta n. 1600 kpl/ha ja sekaan on tullut mäntyä lähes saman verran luontaisesti. Kun luontaiset männyt joutuvat kilpajuoksuun kovalla tohinalla lähteneiden istutuskuusien kanssa, ne kasvavat hirmu tahtia pituutta, jolloin oksakasvu tuntuu vähenevän samanaikaiseen istutukseen verrattuna.

  tamperelainen tamperelainen

  ”Kahta sekaistutettua kuviota olen seurannut niiden alkukehityksestä viime talvina tapahtuneisiin ensiharvennuksiin asti. Toisessa tapauksessa sekoitus 1:1 kuusi ja mänty, toisessa 2/3 kuusta. Molemmissa tapauksissa ensiharvennuksessä lähtivät lähes kaikki männyt, niistä oli muodostunut yllättävän oksikkaita. Molemmat kuviot ovat nyt lähes puhtaita kuusikoita.”

  Samanlaisia kokemuksia,jos sekä mänty että kuusi istutettu.Olen istuttanut männyn vasta pari vuotta myöhemmin ja kun mänty on vähän takamatkalla,niin laatu on parempaa,,maapohja kuiva kangas

  Petkeles Petkeles

  Kaaheen hyvin kasvaa näre kuivalla kankaalla.

  Jätkä

  Puun takaa katsellen voi totuus hämärtyä.
  Korostan kuitenkin myös hänelle, että jos kuusikko on perustettu jalostetulla alkuperällä, niin täytyy olettaa, että niin uudistetaan myös koivikko ja päinvastoin.

  Visakallo Visakallo

  Juuri näin on tehtykin kuten Jätkä sanoo.
  Kasvu- ja tuottovertailujen pitää ehdottomasti aina olla tasapuolisia, muuten niillä ei ole merkitystä.

Esillä 10 vastausta, 11 - 20 (kaikkiaan 70)