Onko sinulla kantavan maan harvennuskohteita? Niille on nyt kysyntää

Vaikka vientimarkkinat ovat sukeltaneet syvälle ja metsäkoneet rypevät syyskurassa, hyvillekin puukaupoille on aineksia.

Puunkorjaajien työllisyystilanne vaihtelee tällä hetkellä paljon sekä keliolosuhteista että asiakkaista riippuen. Pohjois-Savon Nilsiässä ajokoneenkuljettaja Eetu Nummisella on toistaiseksi riittänyt töitä yksityisten sahojen leimikoilla. (Kuvaaja: Sami Karppinen)

Ankeista näkymistä huolimatta MTK:n metsäasiantuntija Pauli Rintala arvioi syksyn puumarkkinoita odottamattomankin myönteisesti.

”Sekä tukki- että kuitupuun hinnat ovat laskeneet, mutta eivät juuri enempää kuin kesäkaudella tavallisesti. Pitkällä aikavälillä tarkastellen hinnat ovat edelleen hyviä.”

Rintala korostaa, että ostotarjouksissa voi nyt olla isoja, jopa kymmenien prosenttien eroja. Tämä johtuu ostajien vaihtelevasta puutilanteesta. Parhaassa tapauksessa voi päästä lähelle kevään hintoja.

”Toiset eivät tarvitse juuri nyt lisää puuta ja hinnoittelevat tarjouksensa sen mukaan. Toisilla taas on aitoa tarvetta tukki- ja kuitupuusta.”

Helpoimpia myytäviä ovat kantavien maiden harvennusleimikot. Niistä maksetaan suunnilleen yhtä hyvin kuin keväällä, mikä tarkoittaa noin 30 euron kantohintoja kuitupuulle.

Rintala muistuttaa, että energiapuun kysyntä on vahvaa ja hinta monin paikoin samalla tasolla kuitupuun hintojen kanssa. Näin kuitupuun ostajat eivät vapaasti pysty polkemaan kuitupuun hintaa, kuten aiemmin laskusuhdanteissa.

Rintalan mukaan puumarkkinat ovat pysyneet tasapainossa, koska puun tarjonta on laskenut samaa tahtia kysynnän kanssa. Markkinoille ei ole syntynyt ylitarjontaa.

”Takana on poikkeuksellisen pitkä hyvän kysynnän ja vahvojen hintojen puukauppajakso, jonka aikana metsänomistajien puunmyyntitarpeita on paljolti purettu.”

Koivutukki kelpaa hyvin

UPM:n yksityispuukaupan johtajan Janne Kiiliäisen mukaan metsäteollisuuden lopputuotemarkkinoilla hinnat ovat laskeneet selvästi enemmän kuin raakapuun hinnat.

”Eivätkä näkymät ole lähiaikoina muuttumassa parempaan suuntaan.”

Kiiliäinen arvioi, että ensi vuonna valmistuvien suurten investointien ennakoitu vaikutus puuntarpeen lisääntymiseen saattaa hillitä kantohintojen laskua. Hän korostaa, että UPM ostaa koko ajan puuta – suosikkikohteita ovat kantavien maiden harvennukset.

Yksittäisistä puulajeista koivutukki on haluttua. Sen kysyntä kantaa yli metsäsyklien, varsinkin kun Venäjän tuontikoivu ja myös venäläinen vaneri ovat poissa markkinoilta.

Vaikeaa ainakin kevääseen asti

Sahatavaralla ei sahurien mukaan ole luontaista kysyntää, vaan jokainen sahatavarakuutio pitää aktiivisesti myydä asiak­kaille. Pääosa sahoista on kuitenkin toiminnassa.

”Koetetaan pitää sahaa käynnissä”, kiteyttää Iisalmen Sahat Oy:n metsäpäällikkö Mikko Pötsönen.

Hänen mukaansa puuta ostetaan valikoiden. Harvennuksille sahayhtiö ei huonoinakaan aikoina innostu, vaan ostot kohdistuvat aukkoleimikoihin. Nopeaa helpotusta Pötsönen ei tilanteeseen odota.

”Tilanne voi parantua ensi keväänä. Rakentaminen elpyy, kun korkojen nousu taittuu. Silloin ihmiset uskaltavat taas ottaa lainaa ja rakentaa.”

Luvian sahan metsäjohtajan Juho Honkelan mukaan sahurit ajavat nyt hyvin lyhyillä valoilla. Se tarkoittaa, että markkinoita on vaikea ennustaa lähitulevaisuutta pidemmälle.

”Puuta ostetaan tarvetta vastaavasti lähinnä tulevan syksyn korjuuseen. Nyt olisi hyvä aika alkaa tarjota myyntiin myös talvileimikoita. Niitä voidaan aina kuitenkin ostaa vain rajallinen määrä varsinkin, jos talvesta tulee lyhyt.”

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa