Miten PEFC-sertifiointi muuttuu?

Jo neljättä kertaa uudistetun PEFC:n käyttöönotto alkaa syksyllä, toiminnanjohtaja Auvo Kaivola kertoo.

PEFC Suomen pääsihteeri Auvo Kaivola. (KUVA:SEPPO SAMULI ) Photo ID#: 202203039043

1. Miksi sertifiointia uudistetaan?

Käsitys kestävyyden sisällöstä ja edistämisen keinoista kehittyy ajan myötä. Kiinnostuneet tahot kutsutaan määräajoin päivittämään vaatimusten sisältö. Kyse oli neljännestä PEFC-päivityksestä Suomessa.

2. Mikä on uudistuksen keskeisin sisältö?

Olennaisimmat muutokset koskevat monimuotoisuutta. Avosoiden reunojen ja vesistöjen suojakaistat levenevät, ja jatkossa niillä sallitaan vain poimintahakkuut. Säästöpuiden määrä ja järeys kasvavat. Korjuussa säästetään kuollutta puustoa ja tehdään tekopökkelöitä. Tiheikköjä säilytetään ja sekapuustoisuutta lisätään.

3. Miten PEFC:llä menee?

Kiinnostus PEFC:tä kohtaan jatkuu hyvänä. Pöydällä on tällä hetkellä Suomea koskeva kansainvälinen PEFC-

arviointiprosessi, uudistetuista vaatimuksista kertova koulutus ja tuontipuun hyväksyttävän alkuperän osoittaminen.

4. Miten PEFC pärjää EU:n säädöstulvassa?

Lähivuosina monet EU:n säädökset vaikuttavat metsätalouteen Suomessakin. PEFC seuraa Brysselissä, mitä EU:n metsästrategian viittaukset uuden sertifiointijärjestelmän laatimiseen tarkoittavat käytännössä. Jos PEFC:n kansainväliset vaatimukset muuttuvat, muutokset jalkautetaan myös Suomen PEFC-vaatimuksiin.

AUVO KAIVOLA

KUKA: PEFC Suomen toiminnanjohtaja

MITÄ: Ollut kehittämässä metsäsertifiointia kansallisesti ja kansainvälisesti yli 20 vuoden ajan.

MIKSI: Sertifiointi on tehokas tapa edistää metsätalouden kestävyyttä ja tarvittavien toimien käyttöönottoa metsänomistajien sekä yritysten piirissä.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat