Metsätyyppi | Kieltääkö EU puun polton?

EU-parlamentin kanta puun polttoon kuohutti. Se ei ole kuitenkaan vielä lopullinen päätös, erityisasiantuntija Harri Haavisto sanoo.

1. Mitä EU-parlamentti päätti syyskuussa puun polttamisesta?

Parlamentti antoi oman kantansa uusiutuvaa energiaa koskevasta RED III -direktiivistä eli lainsäädäntöohjeesta. Keskeinen uusi lisäys on määritelmä primäärisestä metsäbiomassasta. Primääri tarkoittaa suoraan metsästä polttoon vietävää puuta eli esimerkiksi ensiharvennusten pienpuusta tai hakkuutähteistä valmistettua metsähaketta. Määritelmä ei kata metsäteollisuuden tuotannon sivuvirtoja, kuten sellunvalmistuksessa syntyvää ja energiaksi poltettavaa mustalipeää.

2. Kieltääkö EU puun polton?

Ei, mutta parlamentin kanta rajoittaisi metsähakkeen asemaa uusiutuvana energianlähteenä, ei kuitenkaan metsäteollisuuden sivuvirtojen. Jos metsähakkeen osuus kokonaisenergiankulutuksesta ylittää vuosien 2017–2022 keskiarvon, ylittävää osuutta ei enää huomioitaisi uusiutuvan energian tavoitteissa.

3. Miksi puun polton suitsiminen on iso asia?

Turpeen käytön puolittamisen ja kivihiilestä luopumisen on arvioitu lisäävän metsähakkeen polttoa Suomessa. Metsäenergia on myös Euroopan tasolla merkittävä uusiutuvan energian lähde. EU haluaa kuitenkin kannustaa puun jalostamiseen. Energiantuotanto tulee vasta, kun puulle ei ole muuta käyttöä.

4. Onko päätös tällä selvä?

Ei. Seuraavaksi vuorossa ovat trilogineuvottelut EU-komission, neuvoston eli jäsenvaltioiden ja EU-parlamentin kesken. Komissio ja neuvosto eivät esittäneet puun poltolle yhtä tiukkoja rajoituksia kuin parlamentti. Kompromisseja on luvassa. Neuvottelutulos selviää syksyn ja talven kuluessa.

Harri Haavisto

Kuka: Työ- ja elinkeinoministeriön erityisasiantuntija

Mitä: Tuo Suomen näkökulmaa esille EU-neuvotteluissa uusiutuvasta energiasta.

Miten: Suomen hallituksen kanta: jalostuskelpoisen puun ohjautumista polttoon tulee välttää, mutta samalla esimerkiksi metsänhoitotöiden yhteydessä kerätystä pienpuusta tehty metsähake on uusiutuvaa energiaa.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa

Kuvat